Tedarik Zinciri Eğitimleri – Yeşil Tedarik Zinciri Nedir?

Merhabalar,

Bugün sizlere çağımızın popüler konularından yeşillenme üzerine geliştirilmiş bir sistem olan yeşil tedarik zincirinden bahsedeceğim. Keyifli okumalar 🙂

Yeşil tedarik zinciri, çevreye duyarlı ürün veya hizmet üretme stratejilerinin birleşmiş olduğu bir tedarik zinciri yönetim çeşididir. Şirketlerin sadece çevresel negatif etkilerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda verimliliği artırarak onlara yenilik ve süreçlerde büyük bir rekabet avantajı da sağlamaktadır. Böylelikle etkin varlık kullanımından karlılığa kadar birçok faktörde iyileşmeler görülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak şirketler bazında 3 farklı yaklaşım ortaya atılmıştır. Bunlar reaktif, proaktif ve değer yaratıcı yaklaşımdır. Reaktif yaklaşımda, çevreye duyarlı yeşil uygulamalar minimum düzeydedir. Proaktif yaklaşımda, çevresel problemlerin çözümünden öte bu problemlerin önlenmeye çalışılması da söz konusudur. Değer yaratıcı yaklaşımda ise, iş stratejisi olarak belirlenen yeşil aktiviteler mevcuttur. Bu yaklaşımı uygulayan şirketler, çevresel kararlar yayınlarlar ve bu kararları tedarik zincirindeki ortaklarıyla paylaşırlar.

Yeşil tedarik zinciri yönetimi birçok alt süreçten oluşmaktadır. Bunlar; yeşil satın alma, yeşil üretim/malzeme yönetimi, yeşil dağıtım/pazarlama ve tersine lojistiktir. Yeşil satın alma, tedarikçi seçiminde etkili olan bir süreçtir. Tedarikçiler seçilirken diğer faktörlerin yanında yeşil yönetimsel yaklaşımlar da dikkate alınmaktadır. Yeşil üretim/malzeme yönetimi, üretim aşamasında çevreye duyarlı gerekliliklerin yapılması sürecidir. Ürün ve süreç yaklaşımı olmak üzere 2 adet yaklaşımı vardır. Ürün yaklaşımı, benzerleriyle kıyaslandığında daha tercih edilebilir çevresel özelliklere sahip ürünler geliştirmek ve bu ürünleri yeşil olarak pazarlamak olarak tanımlanabilmektedir. Süreç yaklaşımı ise, imalat ve diğer işlemleri enerji ve malzeme kullanımını azaltarak veya ürünün üretim sürecindeki atıkları azaltarak geliştirmektir.

Yeşil dağıtım, yeşil tedarik zincirini etkileyen önemli faktörlerdendir. Taşıyan aracın kullandığı yakıttan,taşıma sıklığına kadar birçok faktör yeşil dağıtım performansını etkilemektedir. Bununla birlikte, dağıtım noktalarının belirlenmesi, kullanılacak taşıma türünün belirlenmesi, kontrol sistemleri, tam zamanında üretim ve dağıtım politikaları hem ileri hem de geri lojistik ağlarını etkilemektedir.

Tersine lojistik ise, lojistiğin tüm faaliyetlerini içermektedir. Ek olarak tüm faaliyetlerin tersine işletilmesini de kapsaması yönünden lojistikten ayrılmaktadır. Tersine lojistik hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Tersine Lojistik

Küreselleşme, yaşamsal kaynakların hızla tükenmeye başlaması, müşteri ve çevre bilincinin hızla gelişmesi ve çevrenin korunmasıyla ilgili amaçların uluslararası ve ulusal alanda her geçen gün daha fazla önem kazanmasıyla birlikte yeşil tedarik zinciri yönetimi geleneksel tedarik zincirinin yerini almaya başlamıştır. Kazan – kazan stratejisi olarak da değerlendirebileceğimiz yeşil tedarik zinciri, işletmelere ciddi getiriler sağlamaktadır. Yeşil tedarik zinciri ile ürün kalitesinde iyileştirmeler gerçekleştirilerek maliyetler azaltılıp verimliliğin arttırılması sağlanabilmektedir.  Aynı zamanda çevresel risklerin de önüne geçilmiş olacağı için rekabet ortamı sağlanacak ve toplum ilişkisi güçlendirilerek Pazar payları artırılabilecektir.

Konu ile ilgili soru ve düşünceleriniz için ecayir@industryolog.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın 🙂