Yalın Üretim Nedir?

Merhabalar. Bu yazımda sizlere “Lean Manufacturing” yani Yalın Üretim anlayışını açıklamaya çalışacağım.

Günümüzde işletmeler arasında büyük bir rekabet ortamı var ve her işletme bu rekabete ayak uydurmak için çalışıyor. Bu rekabet ortamında işletmeciler için önemli olan müşteri taleplerini kaliteli, düşük fiyatlı ve en kısa sürede karşılamaktır. Müşteri isteklerine ayak uydururken kar yapmaları, zarara uğramamaları da gerekir. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak için de yalın üretim anlayışı iyi benimsenmelidir.

Yalın Üretim Nedir ?

Yalın üretim,en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine birebir yanıt verecek şekilde ve tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanarak gerçekleştirilen bir üretim sistemidir. Bunun yanında bir işletmedeki tasarımdan sevkiyata kadar tüm çalışan birimlerde israfları (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz taşımalar) ortadan kaldırmamız gerekir. İsrafları ortadan kaldırdığımızda daha etkin çalışma koşulları sağlanır ve piyasa koşullarına ayak uydurmak kolaylaşır. Ayrıca yalın üretim ile nakit akışının hızlandırılması da hedeflenir.

Çalışanın gönlünü ve aklını sisteme dahil edemeyen işletmelerde yalın üretimin bir teknikler dizisi olarak yaşatılması mümkün olmaz.

Yalınlaşmak sadece üretim alanlarında yapılan iyileştirmelerle sağlanmaz. Yalın üretim, ekipteki herkesin işini benimsemesi ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle tamamlanır. Çalışanların pozisyonları göz ardı edilerek, herkesin iyileştirme sürecine katkı sağlamasına ve fikirlerini sunmasına olanak sağlanır. Gerektiği zaman düşünceleri ödüllendirilen çalışanlar kendilerini geliştirmekten kaçınmaz. Böylelikle öneri sistemiyle çalışan işletmeler her zaman canlı kalır ve çalışanlarla karşılıklı bir güven ortamı oluşturulur.

Yalın Üretim Nasıl Ortaya Çıktı?

Ana stratejisi atıkları azaltmak, kalite, maliyet ve teslimat performanslarını iyileştirerek firmaya değer katma olan “Yalın Üretim” ilk kez Toyota fabrikasında ortaya çıkmıştır. Toyota genel müdür yardımcısı Taiichi Ohno bu kavramın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Bu yüzden Toyota Üretim Sistemi olarak adlandırılır. Bunun yanında, Yalın Üretim yalnızca bir üretim sistemi değil bir felsefe olarak görülür. 

1930’lardan itibaren ve yoğun olarak 2. Dünya Savaşından sonra japon mühendisler Amerikan üretim sistemlerini incelemeye başladılar. O yıllarda Henry Ford dünyada en çok araba satan kişiydi. Ancak tek tip üretim sistemi, müşterilerden gelen çok sayıda ve farklı renk seçeneklerindeki otomobilleri üretmeye yetmedi ve Ford’un gerilemesine, talebi zamanında karşılayamamasına neden oldu. Uzun incelemeler sonucu japon mühendisler farklı üretim sistemleri geliştirdi ve çok daha hızlı, farklı tiplerde üretim yapabilen bir sistem ortaya çıkardı. Böylece stoklar birikmiyor ve zamanında teslimat yapılabiliyordu.

Türkiye’de bu düşünce sistemi 1990’ lardan sonra uygulanmaya başlamıştır. Özellikle otomotiv sektöründe yalın üretim yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sakarya’da kurulu olan Toyota Otomobil Fabrikası’nda çalışan işçiler Japonya’ daki Toyota işçilerinin verimliliğini yakalamış olup son birkaç yıldır kalite alanında birinci seçilmektedirler. Ayrıca Ford, Renault, Bosch, Tofaş yalın yaklaşımı uygulayan büyük firmalardır.

 

Yalın üretimin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek yazılarımda görüşmek üzere…