Yalın Üretim – Değer Akış Haritalama

Merhaba arkadaşlar, ilk yazımda bitirme tezimizde mevcut ve gelecek durum analizinde kullandığımız değer akış haritalama ile ilgili edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim.

İşletmeler artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için her zaman yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlayabilmelidirler. Japonya’da ortaya çıkan ve Toyota Üretim Sistemi adıyla anılan yalın üretim tüm dünyaya yayılmıştır.

Pek çok tekniği olan yalın üretimin işletmelerde uygulanabilmesi için yapılacak ilk adım mevcut durum analizidir. Problem belirlenmeden önce mevcut durumun incelenmesi amacıyla değer akış haritası çizilmelidir. Değer akış haritası müşterinin parasını ödemeye hazır olduğu değer katan faaliyetleri görmemizi sağlar. Böylelikle tüm çalışanlar israf kaynaklarını görebilmektedir. Değer akışının haritalanması işletmede yalın üretim tekniklerinin uygulanmasına olanak verir.

yalin-uretim

Değer akış haritasını oluşturmadan önce ürün ailelerinin belirlenmesi gerekir. Bunun için ürün ailesi matrisi kullanılır. Matrisin satırlarında işletmede üretilen ürünler, sütunlarında ise işlemler yer alır. Ürünler sırasıyla hangi işlemden geçtiyse işaretlenir. İşaretlemeleri benzer olan ürünler gruplanır ve bunlar bir ürün ailesini oluştururlar.

ny

Mevcut durum haritalanarak işe başlanır. Mevcut durum tespit edilerek iyileştirme noktaları görülebilir. Müşterilerle ve teslimatla ilgili bilgiler toplanır. Bunlar talebin büyüklüğü, teslimat sıklığı, taşıma süresi, çalışma zamanı, parti büyüklüğü gibi bilgilerdir. İlgili sembollere bu bilgiler yazılır. Daha sonra işlemlerin kutucukları çizilir. Bu kutucukların altında dolacak bilgiler ise; çevrim süresi, makine kullanım oranı, çalışan operatör sayısı, çalışma süresi, hurda oranı bilgileridir.

Sıradaki işlem ise takt zamanını hesaplamaktır. Takt zamanı toplam kullanılabilir zamanının müşteri talebine oranı olarak tanımlanabilir. Birimi ise zaman/adettir.

337

Gelecek durum haritasını çizmeden önce mevcut durum haritasında mümkün olan her yere sürekli akış yerleştirilmelidir. Daha sonra yalın üretim teknikleri kullanarak tasarlanan gelecek durum haritası çizilir.

gelecek-durum-haritasi

Gelecek Durum Haritasını çizerken hazırlık sürenizin ne olması gerektiği, montaj hattında takt ile uyum doğrultusunda kaç kişi çalışacağı, kanban sayısının kaç olacağı, kanban çevriminin nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, üretim çevrim zamanını kaç sn’ye düşürmeniz gerektiği gibi birçok noktada hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Bir sonraki yazımda yalın üretim tekniklerinden ve işletmelerdeki uygulanma örneklerinden bahsedeceğim.

Herkese teşekkür ederim.

Nurgül İlhan

27-Sizden-Gelenler