Üretim Planlama Eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımda sizlere bir Üretim Planının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Üretim planını hazırlamaya başlayabilmemiz için öncelikli ele alınan konu talep tahminleridir. Şimdi talep tahmini nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Keyifli okumalar.

Bizler yani tüketicilerin gelecekte ne miktar mal ve hizmet talep edeceklerinin tahminidir aslında. Bu tahminle birlikte işletmemizdeki üretim seviyemizin ne olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Hangi üründen, ne miktarda ve hangi tarihlerde üretileceği talep tahminlerimiz sayesinde vuku bulur. Bu bağlamda talep tahmininde en önemli ve en değişken etken müşteridir. Biz hali hazırdaki müşterilerimizi tahmin etmeye ve onları yönetmeye çalışıyoruz.İyi bir talep tahminimizin olmasını istiyorsak müşterilerimizi iyi anlayabilmemiz gerekiyor. Açıkçası onların gözleriyle bakmaya başlamalıyız. Müşteri ne içer, ne yer, ne sever bilmeliyiz. Önce hedef kitlemizi bileceğiz ki kime hitap ediyoruz onu bulacağız. Konumuz gençlerse gençlere yönelik tahminler yürütmekle başlamalıyız işe. Yok eğer dondurmaysa mevsimsel bakmalıyız olaya.

Bütün bunları göz önüne alıp yola bilgi toplamayla devam etmeliyiz. Bilgi toplama konusunda uzman olmamız gerekiyor. Çünkü araştırmamızın değerli ve geçerli olabilmesi bununla mümkün olmakta. Araştırma sonuçlarımızın kullanılış amacı ile periyodun uzunluğu arasında dostça bir ilişki olduğu da bu bağlamda aşikardır. Örneğin, günlük iş emirlerinin hazırlanmasında yararlanılacak tahminlerin aylık periyotlar için yapılması son derece yanıltıcı sonuçlar verebilir. Zira günlük değerlerdeki oynamalar aylık periyotlarda tamamen kaybolur. Yaptığınız araştırma sonuçlarınızla yani belirlediğiniz tahminlerle gerçek değerler arasındaki farkların sistemli tespiti ve neden saptaması yapılarak tahminlerimizin geçerliliğini kontrol edebiliriz. Evet kontrol devreye girdiğine göre işi ehline yani Üretim Planlama ve Kontrol departmanına bırakmak en iyisi. Zira sapmaların giderilmesi yolunda alınacak tedbirlerin büyük çoğunluğu bu departmanı ilgilendirir.

Farkındaysanız az önce uygun prensiplerde bir üretim planı oluşturmaya çalıştık. Bu prensiplere göre hazırladığımız üretim planınız; belirli zaman aralıklarındaki üretim miktarını, imalatın plana uygun yürümesini kontrol edecek araç ve yöntemleri ve tüm fabrikayı kapsayan iş yükü dağıtım düzenini belirleyen bir araç olacaktır. Böylece tezgah başındaki işçi için o gün ne yapacağını bildiren iş emirlerinin hammaddesini belirlemiş oluyoruz, diğer yandan her düzeydeki yöneticilerimize yardımcı olmuş yol göstermiş oluyoruz.

Şimdide; sürekli üretime sahip, mamul çeşidi fazlalığı ve talep dalgalanmaları nedeni ile stok bulundurma zorunluluğunda olan bir imalat işletmesinde üretim planlarının hazırlanması için yapılacaklar listesine bir göz atalım.

Üretim planımızın kapsayacağı zaman aralığımızı tespit ederek başlayalım.

Stok politikaları ve ekonomik stok düzeyleri bulunmalıdır. Bunu da maliyetlerimizi minimum yapan miktarlara emniyet stoklarımızı ekleyerek buluyoruz.

Talep tahminleri yaparak talebin aylara veya uygun bir zaman aralığına göre değişimi ve minimum-maksimum düzeyleri belirliyoruz.

Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirliyoruz

Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki farkı buluyoruz.

Planlama dönemi içinde üretilmesi gereken miktarı buluyoruz.

Üretilmesi istediğimiz miktar dönem dilimlerine dağıtılır. Bu dağıtımı yaparken olmazsa olmazlardan; stok düzeyleri, üretim hızının değişkenliği, tatil kayıpları, tamir-bakım süreleri ve kapasite olanakları göz önüne alınır.

Üretim planlamanın detaylarıyla uğraşmadan önce hazırlığımızın sağlam olması sürecin ilerleyen kısımlarında kaybolup gitmemek  için çok önemlidir. İyi bir hazırlık süreci geçirebilirsek yaptığımız hazırlıklar sürecin kıvrılan virajlarında önümüze ışık olup bize yol gösterecektir. Hazırlık sürecinde çok önemli bir etkende müşteri ihtiyaçlarının yani talep tahminlerinin iyi yapılmasıdır. Talep tahmini konusuna bu yazıda elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. İlerleyen yazılarımızda üretim planlamanın detaylarına girip, birlikte kaybolup, birlikte yolumuzu bulacağz.