Merhaba, bu yazımda endüstri mühendislerinin üretimde yerlerini anlatacağım. Keyifli okumalar.

Endüstri mühendisleri üretim süreçlerinde çok büyük pay sahibidirler. Üretim hatlarının ve üretim süreçlerinin tasarlanması ve kontrolü endüstri mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

Yani, endüstri mühendisleri işletmelerde üretim süreçlerinde;

Bir sonraki fabrikamızı nereye kuralım?

Bu üründen ne zaman, ne kadar üretelim?

Bir montaj hattı yeni bir ürün için nasıl konfigüre edilir? gibi soruları cevaplarlar.

Endüstri Mühendislerinin en çok çalıştıkları faaliyetler;

 • Üretim Planlama
 • Proje Yönetimi
 • Üretim sorumlusu
 • Üretim Müdürü
 • Yönetim Bilişim Sistemleridir.

 

ÜRETİM MÜHENDİSİ

 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişi olarak da karşımıza çıkar endüstri mühendisi.

 

GÖREVLERi

 • Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar,
 • Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler,
 • Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder,
 • Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir,
 • Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar.

ÜRETİM PLANLAMA MÜHENDİSİ

Şirketlerin hedef ve stratejileri çerçevesinde, üretim hedefinin gerçekleşmesine için yıllık, aylık, haftalık ve günlük üretim planının oluşturulması ve gerçekleşmesinin sağlanmasından sorumlu kişilerdir

Üretim ve planlama mühendisi olabilmek için 4 yıllık mühendislik eğitimi veren bir üniversite mezunu olmak gerekir. Genelde endüstri mühendisliği mezunları tercih edilir. Bunun yanında sektördeki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla iyi derecede yabancı dil bilgisi de istenir.

GÖREVLERi

 • Üretim Planlama Mühendisi, genelde bir üretim planlama yazılımı yardımı ile üretim yönetimi yapar.
 • Müşterilerden gelen taleplere göre sevkiyat planlaması yapar.
 • Üretim kaynaklarını en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak makine personel verimlilik analizleri, hammadde kullanım ve ihtiyaç raporlarını hazırlar.
 • Yalın üretim sisteminin geliştirip takibini sağlamak ve kalite iyileştirme çalışmalarına katılmak da görevleri arasındadır.

ÜRETİM MÜDÜRÜ

 

Kurum ve kuruluşun üretim faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden teçhizat ve personelin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, kurum veya kuruluşun üretim politikasının oluşturulmasına katılan kişidir.

GÖREVLERi

 • Kalite sisteminin kurulması, idamesi, geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 • Üretim için teslim sürelerini gözeterek program hazırlamak ve bu programı uygulatmak.
 • Proses planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
 • Üretim akışı içerisinde kalite sistemi ve dökümanlarına uygun biçimde çalışılmasını sağlamak.
 • Tüm çalışmalarını kalite sistem prosedür ve talimatlarına uygun olarak yapmak.

 

 

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz