Herkese merhaba,

Daha önce hakkında iki bölüm yazdığım Toyota Production System hakkında üçüncü bölümümü yazacağım. Bugün yazacaklarım kaizen hakkında olacak. Mutlaka hepimiz kaizen hakkında bir sürü şey duymuş, okumuşuzdur. Birde  Toyota’nın bakış açısı ile kaizeni inceleyelim. Umuyorum faydalı oluyordur. Keyifli okumalar.

1. Kaizen Sırası

İş kaizeni uygulamak için, kaizen bilinci, özel beceriler konusunda ustalaşmış olunmalıdır. Eğer ki kaizen sırası bilinmiyorsa elimizdeki ne kadar etkili bir kaizen bile olsa akıcı şekilde ilerlemez ve faydası olmaz.

1.1 Bilimsel Düşünüş Şekli

Gerçekleri temel alarak objektif ve doğru bir şekilde olayları izlemektir. QCC ( Kalite Kontrol Çemberi )

1.2 Kaizen Sırası

Adım Kaizen Sırası Bilimsel Düş. Şekli QCC Sırası
1 Kaizen gerektiren Noktları bulmak Amacı açıklığa kavuşturmak Konu seçimi
2 Mevcut yöntemlerin analizi Gerçek durumu kavramak Mevcur durum analizi
3 Fikir edinmek Durum hakkında düşünmek Sebep analizi
4 Kaizen önerisi hazırlamak Öneride bulunmak Önlem,öneri
5 Kaizen önerisini uygulamak Uygulamak Uygulama
6 Uygulama sonrası Kontroller Kontrol etmek Sonucun Kontrolü

1.2.1  1.Adım- Kaizen Gerektiren Noktaları Bulmak

Kaizen’in başlangıç noktası, kaizen yapılması gereken yeri bulmaktır.

1.2.1.1 Problem Bilinci

Kaizen yapmak için şuandaki mevcut durum düşünülerek, mevcut durumu daha iyiye götürme düşüncesi olmalıdır.

1.2.1.2  Kaizen Gerektiren Noktaların Çeşitleri

Kaizenler her zaman aynı şekilde varolmazlar. Bu problemleri 3’e ayırırız.

*Geçmişten bugüne gelen problemler

*İlgili bölümün amirinin getirdiği problemler

*Gizli kalan problemler

     1.2.1.3 Kaizen Gerektiren Noktaları Bulma Yöntemleri 

Amaç Takibi : Hareketlerimizin bir amacı vardır ve kaizen yaparken amacımızı takip ederek problem noktasını buluruz.

Mudaların ortaya çıkarılması: Kaizen gerektiren noktalar yani muda,muri,muraları bulmak kaizen noktalarıdır. Daha önceden de anlattığım 7 muda çeşidi bizi kaizen gerektiren noktalara ulaştırır.

1.2.3.4  Grup Liderinin Gözlem Yapma Tutumu

*Ön yargılara kapılmamak

*Tam olarak gözlem yapabilmek

*Soğuk kanlı olmak

1.2.2 2. Adım Mevcut Yöntemlerin Analizi

Birinci adım gerekli noktalarımızı bulmaktı. Eğer birinci adım başarı ile gerçekleştirilirse daha iyi mevcut durum olduğu gibi gözden birşey kaçırmadan doğru şekilde kavranmalıdır.

1.2.2.1  Analiz Yaparken Zihinsel Tutum

Mevcut durumu iyi bir şekilde kavramak, daha iyi kaizen yapma şansı sağlar. Bu nedenle kaizen yapacağımız zaman mevcut durumu gerçeği gibi kabul ederek, farklı bakış açılarından bakarak hiç bir noktayı gözden kaçırmayarak doğru bir şekilde sınıflandırarak kaizeni daha iyi gerçekleştirme.

1.2.2.2  Mevcut Durum Analiz Yöntemi

Burada iki açıdan değerlendirme yapılır. İlki PROSES (üretilecek ürünün gösterdiği süreç), ikincisi İŞ TANIMLARI ( Üretilecek ürün üzerinde çalışılan süreç)

1.2.2.3  İş Maddesi Analizi

İş maddesi analizi, işleri gruplandırarak, iş maddeleri hakkında bu gerçekten gerekli mi?, sorularını araştırarak, kaizen yapma yöntemine denir.

1.2.3  3. Adım Fikir Edinmek

1.2.3.1 Hayal gücü ve Kaizen’i engelleyen psikoloji

Yaratıcılık,  çeşitli bilgilerin birleştirilerek yeni bir fikir olarak ortaya koyduğunuz şeydir.

<Kaizen’i Engelleyen Zihniyet>

Alışkanlığa kapılma ve Alışkanlıklar : Alışkanlıklar, yeni bir şeyler denemeyi ve farklı bakış açısı ile bakmanın önüne geçer. Korku uyandırır. Bu sebeple kaizenin önünü kapatır.

Düşünüş Şeklinin Sınırlılığı: Burada yapılan iş belirli bir süreden beri aynı yapılmaktaktır yani bu işin bir geçmişi var şeklinde düşünce yaygındır. Buda bir düşünceye kapılıp orada sıkışmaktır.

Hisler : İnsanar hislerine kimi zaman yenik düşerek. Kıskançlık ya da küçümseme gibi. Yeni kaizenlerin önünü kapatabilirler.

1.2.3.2. Fikir Ortaya Atacağımız Zaman ki Yaklaşım

Fikir yaratmayı ve yargılamayı birbirinden ayrı tutmak: Çoğu zaman yeni bir fikir karşısında ön yargılarımız baskın gelir. Aslında en önemli nokta burasıdır. Yargıları bir kenara koyup fikre odaklanmak. Ancak o zaman yeni fikri gerçekleştirip orijinal bir fikri hayata geçirebiliriz.

Olabildiğince çok fikir ortaya atmak: Nasıl ki bir şeyi başarmak için başarısızlığa aldanmadan defalarca yeniden  ve yeniden denemek gerekir. İyi bir fikre ulaşmak için yeniden ve yeniden daha çok fikir sahibi olmalıyız. En iyisine ancak böyle ulaşabiliriz.

Çeşitli açılardan düşünmek: Bir problemi olabildiğince farklı açılardan değerlendirmek önem taşımaktadır.

Analizden yararlanmak : Karmaşık ve anlaşılması zor problemleri analiz etmek, fikirlerin daha kolay ortaya çıkmasını sağlar.

Sentezlemek : Sentez, bir araya getirme ve toplama çalışmasıdır.

Diğerlerinin fikirleriyle birleştirmek : 2 adım önce belirtilen noktaya geri dönersek çeşitli açılardan düşünebilmek için farklı açılardan gelen fikir ve değerlendirmelere açık olmamız gerekir. Böylece farklı görüşlerden de yararlanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz.

1.2.3.3 Fikir Edinme Yöntemleri

Hareket Ekonomisi Prensibi

  1. Vücudun Kullanılmasıyla İlgili Prensipler: Yapılacak olan işe göre en uygun ve ergonomik açıdan doğru hareketi yapmak.
  2. Yerleştirme ve Ekipmanlar ile İlgili Prensipler : Aletlerin ve ekipmanların belirlenmiş yerlere ve tüm çalışma koşullarına uygun bir şekilde dizayn edilmesi.
  3. İş Aletlerinin Dizaynlarıyla İlgili Prensipler : Hakkında konuştuğumuz sistem bir otomotiv fabrikası üzerine olduğunu belirterek buradaki en önemli noktanın ellerimizle aletlere çoğu zaman temas etmek zorunda kalıyoruz. Bu sebeple kesici olan malzemelerle daha fazla çalıştığımız için buna göre davranarak uygun kullanımlara uyulması gerekir.

5 Kez Neden (Five WHYs)

Bildiğimiz 5N1K kuralı burada da karşımızda. TPS’te de 5N oldukça sık kullanılmakta. 5 kez Neden diye sormak problemin tam olarak nedeni sorgulatır. Böylece bizi gerçek sebebe ulaştırır.

1.2.4 4.Adım-Kaizen Önerisi Hazırlamak

Birinci adım daha iyi kaizenlerin hazırlanmasıdır. İkinci adım ise kaizen önerilerinin ele alınmasıdır. (olumlu ve olumsuz değerlendirme)

1.2.5 5. Adım- Kaizen Önerilerini Uygulamak

*İlgili kişi ve bölümlerle olan işbirliği

*Astların yönlendirilmesi

*Değişimin sevileceği ortam hazırlamak

1.2.6 6. Adım- Uygulama Sonrası Kontroller

Kaizenin nasıl bir etki sağladığının kontrol edilmesi önem taşımaktadır. Kaizen önerisi uygulandıktan sonra, kontroller ihmal edilmemelidir.

Bu bölümde burada sona ermiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.