Toplum 5.0: Teknolojik Gücü Yöneten Akıllı Toplum Felsefesi

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren süregelen her bir gelişme, tüketici kısmında sanki bundan daha ilerisi olmayacakmış gibi bir düşünce yarattı. Oysa arka planda hep daha yeni ve yoğun teknoloji ve bilim üreten bir canlı mekanizmanın varlığı çoğu zaman görmezden gelindi. TOPLUM 5.0 : Teknolojik Gücü Yöneten Akıllı Toplum Felsefesi

Bugün tüketen taraftan bakacak olursak gördüklerimiz ve varlığından haberdar olduğumuz konular, geçmişe kıyasla daha homojen dağılmış durumda. Mesela Endüstri 4.0 dendiğinde piyasadan az çok haberdar olan bir insanın bunun duymamış olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Teknolojiyle içli dışlı olanı da ucundan kıyısından teknolojiden anlayanı da biliyor. Fakat gelin görün ki, bilgi ne kadar homojen dağılsa da, ‘bundan daha ilerisine geçemeyiz’ düşüncesi hala devam etmekte. Endüstri 4.0’ın herhangi bir çıktısı öyle bir tanıtılıyor ki bazen, “Hah tamam işte bu alanda gelinebilecek son nokta bu!” diyebiliyoruz. Bunun 5. boyutunda ise; Gartner’ın Hype Cycle’ına göre, her türlü yeni konsept yahut teknolojik gelişmenin bir olgunlaşma grafiği var.

 

Endüstri 4.0 ‘ın zirvesinde yaşadığımız şu dönemde avantajlarının yanında herkesin endişesi olan toplumsal sorunları hatta istihdam sorunu olarak nitelendirilen işsizlik sorunu endişesini de beraberinde getirmekte. Endüstrinin otonomlaşması, insanların yerini robotlara bırakma düşüncesi mavi ve katma değeri düşük olan beyaz yakaların işsiz kalma riski sürekli olarak tartışılmakta. Endüstri 4.0 ın üretimdeki akışkanlığı arttırdığı, işleri kolaylaştırdığı, ekonomik kalkınmayı destekler nitelikte getirileri, medeniyetin hızla artışını, sosyalleşmeye katkıları yadsınamaz derecede bir gerçek fakat Endüstri 4.0 ın diğer bir yüzü de şu ki; bu değişime ayak uyduramayanları oluşturduğu ekosistemden tek tek çıkarıyor !

Toplum 5.0: Teknolojik Gücü Yöneten Akıllı Toplum Felsefesi

Japon Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu Keidanren’in hazırladığı 26 sayfalık çalışma da Toplum 5.0 felsefesi ışığında gelişmesi beklenen ekonomi ve sosyoloji reformunu geniş kitlelere anlatmayı amaçlıyor. Söz konusu çalışma, ilk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreci bölümlere ayırıyor ve günümüze kadar olan süreçte toplumları; Avcı Toplum, Tarım Toplumu, Endüstriyel Toplum, Bilgi Toplumu ve Akıllı Toplum (Toplum 5.0) olarak beşe ayırıyor.

Bir sonraki yazımda Toplum 5.0 Felsefesinin doğuşunu ele alacağım. Merakınızı kaybetmemeniz dileğiyle.. 

 

Kaynakça  https://webrazzi.com/2017/05/14/toplum-5-0/