Tedarik Zinciri İşlemleri Referans Modeli (SCOR)

Merhabalar;

Bir tedarik sürecinde hammadde alımından ortaya çıkan ürünün müşteriye ulaşmasına kadar gerçekleşen sürecin hep kontrollü işlemesini istemişizdir. Çıktıların yüksek kalitede olmasının yanında maliyetlerin de bir o kadar düşük olması hedeflerimiz arasındadır. Uluslararası gerçekleşen teslimatlarda da çeşitli sebeplerden dolayı sürecin işleyişinde yavaşlamalar olabilir. SCOR modeli(Supply Chain Operations Reference Model) olarak bilinen Tedarik Zinciri İşlemleri Referans Modeli bu tür sorunların önüne geçip iyileştirme yapabilmek adına Tedarik Zinciri Konseyi (SCC) tarafından ilk kez 1996 yılında geliştirilmiş olup, tedarik zinciri yönetiminin karmaşıklığını kolaylaştıran stratejik planlama aracı olarak karşımıza çıkar. 

Öncelikle bu oluşumu sağlayan Tedarik Zinciri Konseyi (SCC)’ni inceleyelim. Her tür organizasyona açık, kar amacı gütmeyen, küresel ticaret birliğidir. Dünya çapında 800 civarı şirket üyesi bulunmaktadır. SCC konferanslar, kıyaslama çalışmaları ve kullanıcıların verimliliğini arttırmak için tasarlanan süreç referans modelini oluşturan SCOR geliştirmesi de dahil olmak üzere eğitim programlarını desteklemektedirler. 

Bu model tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası standart kabul edilmiş dünyada ilk ve tek referans model olma özelliğine sahiptir. 

Modele göre tedarik zinciri yapıları beş ana sürece dayanmaktadır. Bunlar planlama, tedarik, üretim, dağıtım ve iade olarak ifade edilmektedir. Model bu süreçlerin standart tanımlarını ve performans kriterlerini belirlemiştir. Ayrıca modelin çeşitli versiyonları vardır. Eklemeler ve güncellemeler yapıldıkça son hali tekrar bize ulaşmaktadır. 

Göz önünde olan iş süreçlerinin incelenip yeniden yapılandırılması, mevcut durumların yanında olması gerekenlerin belirlenmesi, kıyaslama ve sürecin performansının ölçülmesi gibi konular amaçları oluşturmaktadır.

Kapsama Alanı

  • Süreç ve faaliyetlerin standart tanımları
  • Süreç performanslarını ölçmek için standart ölçütler
  • Standart süreç arasındaki ilişkilerin yapısı
  • Sınıfında en iyi performansı kapsayan yönetim uygulaması
  • Faaliyetlerin etkinliğini arttırmak için uygun destek ve yazılımlar

Kapsama alanında yer alan hammadde girişinden başlayarak teslimat gerçekleşene kadar belirlenen standartlar sayesinde teslimat performansında iyileşmeler gerçekleşmektedir. Stok seviyesinde azalmalar, maliyetlerde düşmeler, verimlilik artışı ve kapasite kullanımında artış gözlenmektedir. Kontrollü takip sayesinde iyileştirmelerin arttığı belirgin özelliğidir.

Proje süresi 6 ay olan ve SCOR modeli uygulanan elektronikte ;

  • Yatırım: 3-5 Milyon $
  • Proje yatırım karlılığı: 230 Milyon $

Örnekte gördüğümüz gibi model uygulandığında ne kadar kar getirdiği de ortada.

Son olarak modeli uygulamak istiyorsak üç aşamayı takip etmeliyiz:

Birinci adımda iş süreçlerinin 5 temel süreç dikkate alınarak mevcut durum analizini yapmaktır. İkinci olarak standart performans ölçütleri ile kıyaslama çalışmalarını gerçekleştirmektir. Üçüncü adımda da en iyi performansı elde edebilmek için en başarılı çalışmalar bölümünden faydalanarak,iyileştirme çalışmaları belirleyerek ve bunları hayata geçirmektir. Bu sayede tedarik zinciri performansını arttırmış oluruz.

Görüşmek üzere, esen kalın.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz