Takım Olgusu ve Yüksek Performanslı Takımlar – 2

Merhaba arkadaşlar, takım olgusu ve yüksek performanslı takımların yapısını incelediğimiz yazımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. 

İlk bölümde bir takımın ne olduğu, ne tür özelliklere sahip olması gerektiği ve takımların iki önemli özelliğinden bahsetmiştik. İçinde bulunduğumuz bilgi ve endüstri çağında, artık hedeflerimizi gerçekleştirmek için sıradan takımlar yetersiz kalmaktadır. Sürekli değişen, gelişen ve beklentileri artan iş ortamlarında artık takımların performansları da üst seviyede olmak zorundadır. Peki bu yüksek performanslı takımları nasıl oluşturacağız gelin birlikte inceleyelim.

Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturmak

Takımlar gelişimleri boyunca birçok farklı aşamadan geçerler. Her bir aşamanın uzunluğu ve karmaşıklığı takımın sahip olduğu hedeflerin türüne ve takım üyelerinin kişisel tarzlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Yüksek performanslı bir takımın gelişimi üç temel aşamadan oluşur :

  • Kuruluş : Oluşum aşamasıdır ve tanım, hedef, sorumluluklar, prensipler ve onay mekanizmaları bu aşamada şekillenir.
  • Biçimlenme : Gelişim aşamasıdır ve karar alma, problem çözme, süreç gelişimi, araçlar, kişiler arası davranışlar bu aşamada oluşur.
  • Sürekli Gelişim : Koruma seviyesidir ve geri bildirim, ölçümler, düzeltmeler ve sürekli gelişimin olduğu aşamadır.

Birinci Evre : Takım Oluşumu

Gelişim aşamasının ilki olan takım oluşumu, belki de en önemli aşamadır. Yüksek pefromansa erişebilmek için bu aşamaya gerekli yatırımın yapılması gerekir. Bir çok takım sorunu; başlarda yaşanan hedeflerin net olmaması, bağlılık eksikliği, rol karmaşaları ve yetersiz süreçler gibi nedenlere dayanır.

Bu aşamada kritik olan bazı önemli kriterler şunlardır :

  • Hedefler, süreçler ve roller net olmalıdır.
  • Takım hedefleri, bireysel hedeflerin önünde yer alacak şekilde oluşturulmalıdır.
  • Takımların ileride kendi davranışlarını, performanslarını ve sonuçlarını analiz etmesi için gerekli alt yapı bu aşamada kurulur.
  • Yetkilendirme süreci de bu aşamada net bir şekilde ortaya konmalıdır.

İkinci Evre : Takımı Geliştirmek

Bu aşamada odak, takımın uygulamalarının kalitesidir. Bu aşamadaki üç temel gelişim alanı :

  • Karar alma becerisi
  • Problem çözme becerisi
  • Süreç, araç ve kişiler arası ilişkileri geliştirmedir.

Karar alma ve problem çözme modellerine dayalı becerilerin geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Yine stratejik düşünme tekniği de bu aşamada takımın gösterdiği bir başka gelişim alanıdır. Takım üyelerinden takımın sinerjisine uyum göstermeyenler varsa davranışsal beceriler de bu aşamada geliştirilmelidir. Gerektiğinde çatışma yönetimi eğitimleri ile destek vermek de mümkündür.

Üçüncü evre : Takımı Korumak

Bu evre takımlar için kritiktir çünkü “yüksek performansa” ulaşmaları anlamına gelir. Başarılı takımlar ve yüksek performanslı takımlar arasındaki fark şudur: Bir takım; performansının yeterli olmadığını düşündüğü, durumu analiz ettiği ve kimseyi suçlamadan aksiyonlar almayı başardığında “yüksek performanslı takım” olur.

Takımların bu aşamaya gelebilmesi için öncelikle tanı becerilerinin gelişmesi gerekir. Bu beceri işin hem hedef hem de süreç kısmına odaklanmayı gerektirir.

İkinci beceri seti değerlendirme ve geri bildirimden oluşur. Yüksek performansa erişmiş takımların kendilerini değerlendirmeleri, tanı koymaları, aksaklıkların kök nedenlerini bulmaları ve yargılayıcı olmayan bir tutum ile geri bildirim vererek kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekir.

Bu aşamada önemli olan bir diğer beceri seti de düzeltici aksiyonlardır. Yüksek performanslı bir takım teşhis koyup geri bildirimlerini tamamladıktan sonra gerekli aksiyonları da alabilmelidir.

Bir sonraki bölümde takım performansının, güven ve kişiler arası ilişkiler kavramlarıyla bağlantısını ve takımların neden başarısız olduklarını inceleyeceğimiz yazımızda görüşmek üzere.