Merhaba herkese.

Bugün yeni bir eğitim serisi  olan T-SQL Eğitim serisinin ilk yazısına giriş yapacağız. Bildiğimiz SQL’in biraz daha farklısını anlatacağım.

 Bu eğitim, T-SQL’in temellerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Bu eğitimden faydalanabilmeniz için, veritabanı kavramlarına aşinalık tercih edilir.Örnekleri kendi bilgisayarınızda uygulayarak nasıl çalıştığını görmek için, SQL Server’ı bilgisayarınıza yüklemeniz iyi olur.

T-SQL GENEL BAKIŞ

1970’lerde IBM tarafından geliştirilen ve yapılandırılmış İngilizce sorgu dili olan “SEQUEL” daha sonra, Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language) anlamına gelen “SQL” olarak yeniden adlandırıldı.

SQL 1986’da ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından 1987’de ise ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından onaylanmıştır.

T-SQL, bir Microsoft ürünü olan ve SQL Dilinin bir uzantısı olan Transact Structure Query Language’in (Transact Structure Query Language) kısaltmasıdır.

T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur. Herhangi bir programlama dili öğrenmeden de T-SQL ile tüm amaçlarınıza hitap edecek projeler gerçekleştirebilirsiniz.

T-SQL ifadelerini çalıştırabilmek için bir Management Studio ile SQL Server’a erişmeniz gerekir. SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirir. Veri tabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir.

 

VERİ TÜRLERİ

Veri türü, herhangi bir nesnenin veri türlerini belirten bir özniteliktir. Her sütun, değişken ve ifade, SQL Server’da ilgili veri türüne sahiptir. Bu veri türleri tablolar oluşturulurken kullanılabilir. İhtiyacınıza bağlı olarak bir tablo sütunu için belirli bir veri türü seçebilirsiniz.

SQL Server, kullanılmak üzere diğer veri kategorileri kategorisi de dahil olmak üzere yedi kategori sunmaktadır.

 

1)Tam Sayısal Tipler

Bigint:  9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında değer alır.

İnt: -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değer alır.

Smallint:  -32.768 ile 32.767 arasında değer alır.

Bit:  0 ile 1 arasında değer alır.

2)Yaklaşık Sayısal Tipler

3)Tarih ve Saat Türleri

4)Karekter Dizileri

Char: Maksimum 8.000 karakter uzunluğunda, sabit uzunluklu Unicode olmayan karakter verileri.

Varchar: Değişken uzunlukta, Unicode olmayan en fazla 8000 karakterli veri.

Varchar(max): En fazla 231 karakterlik değişken uzunluklu Unicode olmayan veriler (SQL Server 2005’te tanıtıldı).

Text: En fazla 2,147,483,647 karakter uzunluğunda, değişken uzunluklu, Unicode olmayan veriler

5) Unicode Karakter Dizeleri

Nchar: Maksimum 4000 karakter uzunluğundaki sabit uzunluklu Unicode veri.

Nvarchar: En fazla 4000 karakter uzunluğunda değişken uzunluklu Unicode veri.

Nvarcharmax: En fazla 2 30 karakter uzunluğundaki değişken uzunluklu Unicode veri (SQL Server 2005’te tanıtıldı).

Ntext: En fazla 1,073,741,823 karakter uzunluğundaki değişken uzunluklu Unicode veri.

6)Binnary strings

Binnary: Sabit uzunlukta ikili veri, maksimum 8.000 bayt uzunluğunda.

Varbinary: 8.000 bayt maksimum uzunluktaki değişken uzunluktaki ikili veriler.

İmage: En fazla 2,147,483,647 bayt uzunluğundaki değişken uzunluktaki ikili veriler.

7)Diğer Veri Tipleri

Sql_variant: Çeşitli SQL Server’ın desteklediği veri türleri, metin, ntext ve zaman damgası dışında saklar.

Timestamp,

Xml,

Cursor,

Table,

T-SQL Eğitim serisinin ilk yazısında T-SQL kavramına genel bir bakış yapıp,Veri türlerinden bahsettim.Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz