banner_1

İşlerin Kişiye Bağlı Kalmaması: Süreç Yönetimi

Süreç (Proses): İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip, değer katarak (iç veya dış) müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten eylem ve işlemler dizileri olarak tanımlanabilir.

Bilindiği üzere firmaların kurumsallaşma süreci beraberinde görev dağılımı ve iş bölümü kavramını da getirmiştir. Görev dağılımı ve iş bölümü kişilerin belirli işler üzerinde uzmanlaşmasını sağlasa da, bu beraberinde işlerin kişiye bağlı kalması sorununu ortaya çıkarmıştır. Müşteri memnuniyetinin temel amaç olduğu günümüzde, küreselleşmenin de getirdiği rekabet şartlarında saniyeler bile önemliyken işlerin kişilere bağlı kalması asla kabul edilemez bir durumdur.

Örneğin; ülke genelinde bilindik bir e- alışveriş sitesini düşünelim.  Bu firmanın tedarik departmanı, yazılım departmanı, kargo departmanı, tahsilat departmanı ve muhasebe departmanı birbirinden ayrıdır. Kargo departmanındaki kargoların ilgili firmalara tesliminden sorumlu kişinin o gün herhangi bir nedenle işe gelemediğini düşünelim. Bu firma o gün boyunca kargo gönderimi yapamayacak mı? İşte tam bu noktada Süreç Yönetimi metodolojisi ve Süreç Yönetimi yazılımları (BPM) devreye girmektedir.

Süreç yönetimi firmalardaki mevcut süreçlerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesini kapsamaktadır.  Dokümante edilen süreçlerin bir yazılıma aktarılmasıyla birlikte işlemler kişiye bağlı olmaktan çıkıp sisteme bağlı olacaktır. Süreçler dokümante edilirken süreçlere ait iş akışları bütün durumlar  göz önüne alınarak 5n-1k metodolojisi ile çizilmelidir.  İşi sürekli yapan iş birimleriyle takım çalışması yapılarak çizilen ve tüm durumları kapsayan iş akışları sayesinde, o iş hakkında fikir sahibi olmayan bir kişi bile ilgili iş akışına bakarak süreci işletebilmelidir.

Sonuç olarak unutulmamalıdır ki, Süreç yönetiminde başarılı olan ve buna gereken önemi veren firmaların rekabet güçleri daha yüksek olup olumsuz koşullara karşı daha esnektir.

Pdf İndir

Rabia

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz
Rabia Yetkin Yıldırım

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun oldum. Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.
Süreç ve İş Geliştirme departmanında çalışmaktayım.