SPSS Eğitimleri 2 – Programa Giriş


Merhabalar,
Bir önceki yazımda temel kavramları genel itibari işe inceledik. Şimdi verileri analiz ettiğimiz ve sonuçlara ulaştığımız programı tanıyalım.

SPSS >> Statistical Package for Social Sciences >> Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi

İlk sürümü 1968 yılında piyasaya verilmiş istatiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır. Uzun bir dönem ‘SPSS Inc.’ adını taşıyan ABD asıllı bir şirket tarafından hazırlanıp sürüme satılmıştır. 2009 yılında şirketin ve program IBM şirketine satılmıştır.
Windows, Mac ve Linux ile uyumlu çalışabilen SPSS, istatistikçilerin yanı sıra özellikle sosyal bilimlerde, pazar araştırmaları, sağlık araştırmalarında, anket analizlerinde, resmi kurumlarda ve şirketler tarafından da geniş bir kullanım oranına sahiptir.

Kullanımı menüler yardımı ile kolaylaştırılmıştır. Ayrıca kendi makro dilleri yardımı ile kullanıcıya kendi amaçları doğrultusunda çalışma imkanı sunar.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, SPSS’in menüler yardımı ile kolaylaştırımış bir görünüm ve kullanıma sahip olmasına rağmen kullanımda mutlaka menülerin ve yapılan analizlerin istatiksel olarak yorumlanabilmesi için iyi bir istatiksel bilgiye ihtiyaç olduğudur. Bu şekilde doğru analizler yapılabilir ve sonuçlar doğru bir şekilde yorumlanabilir.
Program hakkında kısaca bahsettik şimdi program üzerinden menüleri tanıyalım.
Program temelde iki pencereden oluşuyor.
-Data View >>Veri Görünümü
-Variable View >> Değişken Görünümü
Pencereleri aytıntılı bir şekilde inceleyecek olursak;
Data View

Her bir sütün ilgili değişkeni ifade ederken, her bir satır da o değişken içindeki ölçüm değerlerini ifade etmektedir. Veri girişinin sağlandığı penceredir.
Variable View

Çalışmada tanımlanmış değişkenler ve o değişkenlerin özelliklerinin girildiği penceredir. Yukarıda işaretli kısımları sırasıyla ne anlama geldiğinden bahsedelim.

Name : Değişken adının girildiği alan.
Type : Değişkenin türünün girildiği alan.
Width : Değişkenin kaplayacağı alanı ifade eden değerin girildiği alan.
Decimals : Sürekli ölçüm değişkeni olduğu durumlarda ondalık kısmının girildiği alan.
Label : Değişkenin tam olarak neyi ifade ettiğine dair tanımlayıcı bilginin girildiği alan.
Values : Değişkenlerin kategorik olarak ifade edilmesi gerektiğinde, kategorileri doğrudan girmek yerine sayılarla ifade edilmesinin sağlandığı alan.
Missing : Tanımlı olan değişkende eğer eksik bir değer varsa bu değere nasıl bir yaklaşım yapılacağına dair bilgilerin girildiği alan.
Columns : Değişkenin sütün genişliğinin ayarlandığı alan.
Align : Değişken adının hizalama ayarlarının yapıldığı alan.
Measure : Değişkenin ölçek türünün girildiği alan.

Genel itibari ile programın pencerelerinin işlevlerini tanımış olduk.Bu iki pencere arasındaki bağlantıyı ilerde daha iyi görmüş olacağız ama kısaca Variavle View penceresinden girmiş olduğumuz değişkene ait özellikler Data View’de değişkenin adına göre ilgili sütuna ölçüm değerleri girilecektir. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.
Sağlıcakla kalın.