Sinir Ağları ve Yapay Zeka Teknolojisi

Merhabalar,

Sitede genel olarak SAP üzerine eğitim yazılarım bulunmaktadır. Bu sefer de değişik bir şeyler yazmak istedim sizler için, umarım beğenirsiniz. Keyifli okumalar.

Yapay zeka, makinelere insanlar gibi düşünme, karar verme, karşılaştırma, analiz etme gibi birtakım fonksiyonların kazandırılmasıdır. Fikir babası ise, “Makineler Düşünebilir Mi?” sorunsalını ortaya atan ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimci Alan Mathison Turing’dir.

Alan Turing adlı kişiyi daha iyi tanımanız ve yapay zekaya biraz daha farklı açıdan bakmanız için ‘The Imitation Game’ filmini izlemenizi önerebilirim.

-Yapay Zeka Teknikleri;

  • Uzman Sistemler, uzmanların belli bir konudaki bilgi ve deneyimlerinin bilgisayara aktarılmasını amaçlayan sistemlerdir.
  • Bulanık Mantık,1965 yılında Prof. Dr. Lütfi Aliasker Zade tarafından tanımlanmış olup, bulanık küme teorisine dayanmaktadır. Hava sıcaklığını “Sıcak ve Soğuk” olarak değil de Sıcak-Ilık-Az Soğuk-Çok Soğuk gibi ara değerlere göre çalışmaktadır.
  • Genetik Algoritmalar ise karmaşık optimizasyon problemlerinin çözülmesinde kullanılan bir teknolojidir ve evrimsel hesaplama tekniğinin bir parçasını oluşturur.
  • Peki, Yapay Sinir Ağları?

İnsan beyninin üstün özellikleri, bilim adamlarını üzerinde çalışmaya zorlamış ve beynin nörofiziksel yapısından esinlenerek matematiksel modeli çıkarılmaya çalışılmıştır. Beynin bütün davranışlarını tam olarak modelleyebilmek için fiziksel bileşenlerinin doğru olarak modellenmesi gerektiği düşüncesi ile çeşitli yapay hücre ve ağ modelleri geliştirilmiştir. Böylece Yapay Sinir Ağları denen yeni ve günümüz bilgisayarlarının algoritmik hesaplama yönteminden farklı bir bilim dalı ortaya çıkmıştır.

Yapay sinir ağları başlıca; Sınıflandırma, Modelleme ve Tahmin uygulamaları olmak üzere, pek çok alanda kullanılmaktadır. Başarılı uygulamalar incelendiğinde, YSA’ların çok boyutlu, gürültülü, karmaşık, kesin olmayan, eksik, kusurlu, hata olasılığı yüksek sensör verilerinin olması ve problemi çözmek için matematiksel modelin ve algoritmaların bulunmadığı, sadece örneklerin var olduğu durumlarda yaygın olarak kullanıldıkları görülmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş ağlar genellikle şu fonksiyonları gerçekleştirmektedirler; Muhtemel fonksiyon kestirimleri, Sınıflandırma, İlişkilendirme veya örüntü eşleştirme, Zaman serileri analizleri, Sinyal filtreleme, Veri sıkıştırma, Örüntü tanıma, Doğrusal olmayan sinyal işleme, Doğrusal olmayan sistem modelleme, Optimizasyon, Kontrol.

Yapay Sinir Ağlarını kısaca YSA olarak adlandırırsak; insan beyninin çalışma yapısını taklit ederek geliştirilen yapay zeka tekniklerinden sadece biridir.

Sinir ağları beynimizin öğrenme yapısının makinalar üzerindeki matematiksel denklemler ve modelleme yardımıyla uygulanışıdır. Ömrümüzün sonuna kadar sürekli öğreniriz ve gelişiriz.Bazen anlayamaz, defalarca okur,dener ve yapmaya çalışırız. Aynı bu yapıda algoritma yazarız ve makina defalarca hata oranı en aza inene kadar öğrenir. Matematiksel olarak verdiğimiz girdiyi istediğimiz çıktı haline getirmek için sürekli olarak işlem yapar.

Bir sinir ağı içerisinde aşağıdaki yapılar bulunur.

  • Girdi
  • Ağırlıklar
  • Toplama fonksiyonu
  • Aktivasyon fonksiyonu
  • Çıktı

YSA’ların öğretilmesinde kullanılacak girdi/çıktı verilerini detaylı şekilde temsil etmek için yeterli sayıda nöron kullanmak gerekmektedir.

Sonuç olarak, beyin temelli öğrenmede bilginin elde edilmesi ve hatırda tutulması modelin temel felsefesidir. YSA’lar ise, normalde bir insanın yaşayarak veya deneyerek sahip olduğu öğrenme yeteneğini gerçekleştirirler. Bu sebeple, YSA’da olduğu gibi beyin temelli öğrenmede de beyin etkin olarak kullanılarak öğrenme ve öğrenilen bilginin saklanması sağlanabilir.

Bu yazımda sizlere yapay sinir ağları ve yapay zeka üzerinde bilgiler aktarmaya çalıştım. Bir başka yazımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.

Sormak istediğiniz her şeyi  iakbulut@industryolog.com adresinden bana mail atarak sorabilirsiniz. diğer yazılarıma  www.industryolog.com/category/yazilimegirimleri/sap-egitimleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.