“İşletme Yapısı Tayini” ne kaldığımız yerden devam ediyoruz.

  • Satış bürosuna satış grubu tayini

Menü > IMG > İşletme yapısı > Tayin > Satış ve dağıtım > SD alanına satış bürosu tayini

İşlem kodu: OVXJN

SAP sisteminde üretim yerleri satılan , Dağıtımı yapılan ürün ve hizmetleri üreten veya sağlayan birimler tanımlar. Bu adımda kuruluşun satış pazarı yapılanmasını belirleyen satış organizasyonu ve dağıtım kanalı kombinasyonlarına üretim yerleri tayin edilir Bu uyarlamaların yapılabilmesi için sistemde üretim yerleri ve şirket kodu tanımlanmış olmalı ve üretim yerleri ilgili şirket koduna tayin edilmiş olmalıdır .

Menü > IMG > İşletme yapısı > Tayin > Satış ve dağıtım > Satış organizasyonuna ve dağıtım kanalına ÜY yatini

İşlem kodu: OVX6N

Şirketin Kayseri, Yalova ve İstanbul olmak üzere üç ayrı lokasyonda üretim yeri bulunmaktadır.Yurtiçi satışlara yönelik sevkiyatlar her üç fabrikadan da yapılabilmektedir. Ancak ihracat sadece İstanbul‘daki üretim yerinden yapılmaktadır

  • SD alanının kredi kontrol alanına tayini

Ticari işlemler neticesinde borçlarını ödemeyen müşterilerin oluşturmuş olduğu finansal riskleri takip edebilmek ve gereken önlemleri önceden alabilmek için SD ve FI modüllerinde müşteriler için kredi limit takibi yapılır. Tanımlanan kontroller gereği bir müşteri için belirlenmiş kredi limiti aşılınca sistem ilgili müşteri için satış işlemlerine devam edilmesini bloke edebilir. Tüm bu kontroller FI modülünde tanımlanan bir organizasyon birimi olan kredi kontrol alanı çerçevesinde yürütülür.

Menü > IMG > İşletme yapısı > Tayin > Satış ve dağıtım > SD alanının kredi kontrol alanına tayini

İşlem kodu: OVFL

  • Üretim yerine sevkiyat noktası tayini

Menü > IMG > İşletme yapısı > Tayin > Lojistik yürütme> Üretim yerine sevkiyat noktası tayini

İşlem kodu: OVXC

Her bir üretim yeri için sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür :

İmleç üretim yeri üzerine konulur ve araç çubuğundan Tayin Et butonuna basılır yada Düzenle/TayinEt  menü yolu seçilir.

Sevkiyat noktaları seçilir ve Devral/giriş butonuna basılır

Üretim yerlerine sevkiyat noktaları  tayin edildikten sonra uyarlamalar saklanır

Uyarlamaların doğru yapılıp yapılmadığı araç çubuğunda yer alan Hata Analizi butonuna basılarak konrol edilebilir.

Bu yazımda sizlerle “İşletme Yapısı Tayini” yapısını bitirmiş olduk, bundan sonraki yazımda “Satış”  üzerinden devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın…