Industryolog Akademinin yeni sezonundan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yazılarımız ve eğitimlerimiz ile kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz.Son yazımda sizlerle BW modülüne giriş yapmıştık. Bu yazımda da PP (Production Planning) modülüne giriş yapacağız. Keyifli okumalar.

SAP R/3’de Organizasyon yapısı ;

Bir şirketin yasal ve organizasyonel birimler SAP R/3 sistemi içerisinde organizasyon düzeyleri ile belirtilmektedir. Bir şirket için başlatılan SAP projesinin kavramsal tasarım fazında organizasyon düzeyleri müşteri ve danışmanlık firmasının karşılıklı süreç analizinin çalışması sonucu belirlenmektedir.

Üst birim SAP R/3 sisteminde üst birim, kendine özgü verileri,ana verileri ve mali tabloları olan ticari bir birimdir. İşletme yönetimi açısından değerlendirme yapıldığında üst birim şirketler topluluğunu temsil etmektedir. SAP’a logon olurken aşağıda belirtilen alana üst birim bilgisi girilmelidir.

  • Şirket kodu Şirket kodu, mali muhasebe alanında bağımsız olarak kendi muhasebesini yürütebilen en küçük organizasyon birimidir. Yasal olarak zorunluluk gerektiren bilanço ve kar zarar tabloları, şirket kodu düzeyinde yaratılır ve yönetilir. Bir üst birim için birden fazla şirket kodu yaratarak, muhasebesi ve kar/zarar tablolarıyla bağımsız birer birim olan şirketler aynı anda yönetilebilir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki şirketlere bakılabilir.

Menü:   SPRO ->İşletme Yapısı -> Tanım -> Mali Muhasebe -> Şirketi Tanımla

  • Üretim Yeri Üretim yeri bir şirketiçinde yer alan mal veya hizmet üretimi yapan ya da üretilen malları sevkiyata hazır duruma getiren organizasyonel birimdir.Bir şirket altında birden fazla üretim yeri tayini yapılabilir.

Örneğin; ABC şirketi çatısı altında Bursa ve İzmir’de faaliyette olan iki fabrikanın yani iki üretim yerinin ABC şirket koduna tayini yapılabilir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki şirket üretim yeri tayinine bakılabilir.

Menü:   SPRO->İşletme Yapısı ->Tanım->Genel Lojistik->Şirket kodunun üretim yeri tayini

  • Depo Yeri Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan organizasyon birimleridir. Bir üretim yerinin altından birden fazla depo yeri bulunabilir.

Örneğin; hammadde depo yeri, yarı mamul depo yeri, mamul depo yeri veya hurda depo yerleri SAP sisteminde tanımlanabilmektedir. Bu yapı müşterinin organizasyonel yapısına göre şekillenmektedir.

SPRO işlem kodu ile uyarlama kısmına geçildiğinde aşağıdaki adımlar izlenerek SAP R/3 sistemi içerisindeki üretim yeri, depo tayinine bakılabilir.

Menü:   SPRO->İşletme Yapısı ->Malzeme Yönetimi->Depo yeri bakımı

Bu yazımda SAP R/3’de organizasyon yapısından bahsettik Bundan sonraki yazımda PP Ana verileri üzerinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın…