SAP Eğitimleri – FI Modülü VIII

Merhabalar FI modülüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımda sizlere satıcı hesap gruplarından bahsedeceğim. Keyifli okumalar.

Satıcı hesabı ana verileri, Genel veriler, şirket kodu veriler ve satın alma organizasyonu verileri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Hesap numarası, satıcıya şirket kodu düzeyi üzerinde tayin edilmektedir. Bu tanımlama, bir satıcı hesap numarasının tüm şirket kodlarında ve satın alma organizasyonlarında aynı olmasını sağlamaktadır.

Genel Veriler: Satıcının adı, ticari ünvanıi iletişim bilgileri, vergi detayları gibi verileri içermektedir.

Şirket Kodu Verileri: Şirket kodu düzeyinde, şirket koduna özgü verileri içerir. İlgili 320’li muhasebe hesabı, ödeme koşulları, ödeme biçimleri gibi veriler içermektedir.

Satın alma Organizasyon Veriler: Satıcının MM satın alma modülü ile ilgili veriler içermektedir.

Satıcı Hesap Grubu Oluşturma;

Satıcı hesap grubu tanımlamak için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: OBD3

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Satıcı Hesapları > Ana Veriler > Satıcı Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları >Satıcılara  ilişkin Hesap Gruplarının  Tanımlanması

Yukarıdaki ekranda sistemdeki satıcı hesap grup listesi bulunmaktadır. Yeni Girişler butonuyla yeni bir satıcı grubu oluşturulur.

Yeni bir satıcı gurubu oluşturulmak için aşağıdaki ekrana hesap grubu ve tanım bilgileri girilir.

Genel Veriler;

Tanım: Bu kısma Müşteri grup tanımı girilir.

Alan Durumu: Hesap grupları bazında müşteri ana verilerinin meydana getirilmesi, değiştirilmesi ve görüntülenmesi esnasında ana verilerin üzerindeki hangi alanın zorunlu, hangi alanın isteğe bağlı olduğunu belirlemek içindir.

Genel Veriler sekmesi Adres satırının üzerine çift tıklanarak alanlara ulaşılır.

Yukarıdaki ekran Yurtiçi Satıcılar hesap grubunun adres bilgileri ile ilgili gelmesi istenen ekran düzenin tanımlandığı uyarlama ekranıdır.

Satıcı hesaplarına ilişkin numara alanlarının oluşturulması;

Müşteri grubu numara aralığının tanımlamak için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: XKN1

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Satıcı Hesapları > Ana Veriler > Satıcı Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları >Satıcı hesapları için numara alanlarının oluşturulması

Satıcı hesaplarının numara alanına tayini;

Numara aralığının hesap grubuna tayini işleminin yapılması gerekir. Bu işlem için aşağıdaki menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: OBAS

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Satıcı Hesapları > Ana Veriler > Satıcı Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları >Numara alanlarının satıcılara ilişkin hesap gruplama tayini

Açılan ekranda hesap grubunun karşısında bulunan Numara Alanı kolonuna hesap grubu hangi aralıktan numara alacaksa o aralığın numarası yazılır ve Kaydet ikonu ile bu işlem tamamlanır.

Bu yazımda sizlere Satıcı hesap grubundan bahsettim devam yazısında Tolerans Grubu Tayini ile devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.