SAP Eğitimleri – FI Modülü VII

Bu yazımda sizlere Müşteri hesap gruplarından ve bunların nasıl oluşturulduğundan bahsedeceğim. Keyifli okumalar.

Müşteri cari kart takibi için müşteri hesap grupları tanımlanır. Müşteri hesap grupları belirli gruplara ayırmak için kullanılmaktadır. Şirket senaryosunda müşteri grupları için; Müşteri hesabı ana verileri, Genel veriler, Şirket kodu verileri, Satış ve Dağıtım alanı veriler olmak üzere üç bölümden oluşacak hesap grupları tanımlanacaktır.

Genel Veriler; Müşterinin adı, ticari unvanı, iletişim bilgileri, vergi detayları vb. gibi verileri içermektedir.

Şirket Kodu Verileri: Şirket kodu düzeyinde, şirket koduna özgü verileri içerir. İlgili 120’li muhasebe hesabı, ödeme koşulları gibi kısımlar bu alana girilir.

Satış Dağıtım Verileri: Müşterilerin SD satış dağıtım ile ilgilidir. Müşteri hesap grupları için ayrı numara alanları tanımlanır. Numara alanları örtüşmemelidir.

Müşteri Hesap Grupları Oluşturma

Müşteri hesap grupları tanımlamak için aşağıdaki işlem kodu veya menü izlenir.

İşlem Kodu: OBD2

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Müşteri Hesapları > Ana Veriler > Müşteri Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları > Müşteri İlişkin Hesap Gruplarının  Tanımlanması

Yukarıdaki ekranda, sistemdeki müşteri hesap grubu listesi bulunmaktadır. Yeni Girişler butonuyla yeni bir müşteri grubu oluşturulur. Yeni bir müşteri grubu oluşturmak için hesap grubu ve tanım bilgileri girilir.

Genel veriler;

Tanım: Bu kısma Müşteri grup tanımı girilir.

Alan Durumu: Hesap grupları bazında müşteri ana verilerinin meydana getirilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi esnasında ana verilerin üzerindeki hangi alanın zorunlu isteğe bağlı veya gizli olacağı bu gruba göre belirlenmektedir.

Genel Veriler sekmesi ve ardından “Adres” satırının üzerine çift tıklanarak alanlara ulaşılır.

Yukarıdaki ekran, Yurtiçi Müşteriler hesap grubunun adres bilgileri ile ilgili gelmesi istenen ekran düzenin tanımlandığı uyarlama ekranıdır.

Müşteri numara alanlarının oluşturulması

Müşteri grubu numara aralığının tanımlanması için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: XDN1

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Müşteri Hesapları > Ana Veriler > Müşteri Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları > Müşteri hesapları için numara alanlarının oluşturulması

Müşteri hesaplarının numara alanına tayini 

Numara aralığının hesap grubuna tayini işleminin yapılması gerekir. Bunun için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: OBAR

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Müşteri Hesapları > Ana Veriler > Müşteri Ana Verilerini Oluşturma Hazırlıkları >Numara alanlarının müşteri hesap grupları tayini

Açılan ekranda hesap grubunun karşısında bulunan Numara Alanı kolonuna hesap grubu hangi aralıktan numara alacaksa ilgili numara aralığı yazılır ve Kaydet ikonu ile bu işlem kaydedilir.

Bu yazımda sizlere Müşteri hesap grublarından ve bunların nasıl oluşturulduğundan bahsettim. Bundan sonra Satıcı Hesap Grupları ile devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.