SAP Eğitimleri – FI Modülü VI

Merhabalar;

SAP FI modülünün 6.yazısı ile sizinleyim. Hesap grupları ile devam ediyoruz. Keyifli okumalar.

Ana hesapların iki bileşeni vardır. Bunlar hesap planı ve şirket kodu bileşenidir. Hesap planı bileşeni, hesap planını kullanan tüm şirket kodları için geçerlidir. Şirket kodu bileşeni ise şirket kodları bazında farklılaşabilmektedir. Çok sayıdaki defteri kebir hesabının daha kolay düzenlenip, yönetilebilmesi için bunlar hesap gruplarında toplanmışlardır.

Bir hesap grubundaki hesaplar normal olarak benzer iş fonksiyonlarına sahiptir.

Örneğin: Nakit hesapları için bir grup, gider hesapları için bir grup gelir. Hesap planındaki diğer bilanço hesapları için böyle gruplar oluşturulur.

Ana hesap oluşturulurken seçilen hesap grupları, hesabın tek düzen hesap planına göre çalışma karakteristiğini belirler.

Hesap grupları tanımlama: bu tanımları yapmak için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir

İşlem Kodu: OBD4

Menü Yolu: Mali Muhasebe(yeni) > Defteri kebir muhasebesi (yeni) > Ana Veriler > Ana Hesaplar  > Ön çalışmalar > Hesap grubu tanımlama

Sistemde hesap oluştururken Türkiye’deki tek düzen hesap planına göre hesapların hangi grupta oluşturulması gerektiği belirlenmelidir.

Vergi işlemleri; SAP sisteminde mali muhasebeye ilişkin uyarlamada her vergi oranı için bir vergi göstergesi tanımlanır. Bu vergi göstergesi sistemin vergiyi nasıl hesapladığını ve kaydettiğini belirlemektedir. Fatura girilirken sistem tanımlanmış olup, vergi oranları için vergi tutarını otomatik hesaplamaktadır. Gereken durumlarda KDV girişlerinin manuel yapılması imkanı da bulunmaktadır.

Hesaplanan vergi göstergelerini tanımlama: KDV göstergesini tanımlamak için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.      

İşlem Kodu: FTXP         

Menü Yolu: Mali Muhasebe(yeni) > Mali muhasebe için genel ayarlar > Katma değer vergisi > Hesaplama > KDV göstergesinin tanımlanması.

Ekran girişinde sistem ülkeyi soracaktır. Bu kısma Türkiye’yi belirten ‘TR’ kodu yazılıp Enter’a basılır.

Vergi göstergesi alanına tanımlanacak gösterge girilip Enter’a basılır. Yeni KDV göstergesinin tanımı ve vergi türü belirlenir ve Enter’a basılır.

Gelen yeni ekranda KDV oranı %1 içim 1 ilgili satıra yazılır.

Tanımlanan yeni KDV göstergesi kullanıldığında, sistemin otomatik kayıt yapacağı bilanço hesabının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi hesapları butonuna basılır. Sistem bu noktada size hesap planını soracaktır. Bu bölüme tanımlanan hesap planı kodu yazılır ve devam edilir.

 

Burada hesap planındaki KDV hesabı yazılır. Böylece yeni KDV göstergesinin hesabı da sisteme tanıtılmış olur ve Enter ‘a basılarak işlem kaydedilir.

Bu yazımda defteri kebir muhasebesini ayrıntıları ile bitirmiş olduk. Diğer FI modülü yazımda Müşteri Hesap gruplarına giriş yapacağız.

Sağlıcakla kalın…