SAP Eğitimleri – FI Modülü IX

Merhabalar, bu yazımda tolerans gruplarının tanımlanmasını anlatacağım sizlere. Keyifli okumalar.

Tolerans: Belirli değerlere ilişkin geçerli sapmaları belirlenen kurallardır. Çalışanlara ilişkin tolerans grupları ve müşteri tolerans grupları olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Çalışan ilişkin tolerans grupları;

  • Çalışanın kayıt işlemlerinde girebileceği tutarların üst ve alt sınırlarını belirler.
  • Ödeme işlemlerinde girilebilecek tutarın alt ve üst sınırları belirlenir.

Müşteri/satıcı tolerans grupları;

  • Belgelerin denkleştirme işlemlerinde ve geçerli ödeme farklarından kaynaklanan bakiye limitleri belirlenir.
  • Toleranslar ihbarlarına ilişkin belirtimleri sağlamak için de kullanılır.

Tolerans gruplarının konfigürasyonu için Grup Tanımı ve Grup Tayini olmak üzere iki adım gerekmektedir.

Grup Tanımı: Tolerans gurubu grup anahtarı şirket kodu ve para birimi kodu aracılığıyla tanımlanır.

Grup anahtarı dört basamaklı alfa nümerik bir anahtardır. Boş anahtar referans tolerans grubudur ve asgari tolerans grubu olarak gereklidir.

Tolerans Grup Tayini;

Çalışanlara ilişkim tolerans grupları çalışanlara ait kullanıcaya tayin edilir. Müşteri/satıcı tolerans grupları müşteri ya da satıcı ana verilerine tayin edebilir. Çalışanlar için tolerans gruplarının tanımlanması için aşağıdaki menü yolu izlenerek yapılabilir.

İşlem Kodu: OBA4

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Mali Muhasebe Temel Ayarları > Belge  > Tolerans Grupları > Çalışanlar için tolerans gruplarının tanımlanması

İstenen sayıda tolerans gurubu tanımlanabilir, kullanıcılar bu tolerans gruplarına tayin edilir. Kullanıcılara özel bir tolerans grubu tayin edilmişse boş tolerans grubu geçerlidir.

Tolerans grubu şirket kodu ve  para birimi bazında belirlenir. Para birimi şirket kodu para birimidir.

Tolerans gruplarında kayıt işlemleri üst sınırı; Belge başına tutar, her belge için girilebilecek üst tutarı belirler. Cari hesap sk. Başına tuatr, her müşteri/satıcı satır kalemi için tutar.

Müşteri Ve Satıcılar İçin Tolerans Grubu;

Bu alanda hem satıcı hem de müşteriler için tolerans grubu tanımlanır. Bu işlem için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: OBA3

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi > Ticari işlemler > Tapılan ödemeler > Manuel yapılan ödemeler >Toleransların tanımlanması

Geçerli ödeme farkları;

Her iki tolerans grubunda da bulunabilir. Nakit indirimi ayarlamalarına ve haksız müşteri indirimlerine ilişkin otomatik kayıtları kontrol eder.

Ana hesaplar için tolerans grubu tanımlama;

Çalışanlar için tolerans gruplarının tanımlanması aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenerek yapılabilir.

İşlem Kodu: OBA0

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari İşlemler > Açık Kalem Denkleştirmesi > Denkleştirmede Farklar >Ana Hesap Tolerans Gruplar Tanımı

Kayıt işlemlerinde ana hesaplar için Borç ve Alacak limit tutarları belirlenir. Tanımlanan tolerans grubu hesap ana verisine tayin edilerek gerekli kontroller sağlanabilir.

Vergi İlişkili Olmayan İşlemler İçin Vergi Göstergesi Tayini;

Bu adımda vergi ilişkisi olmayan muhasebe kayıtlarında şirket kodu bazlı vergi göstergeleri tayini yapılır. Bunun için aşağıdaki işlem kodu veya menü yolu izlenir.

İşlem Kodu: OBCL

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Mali Muhasebe Temel Ayarları > Katma Değer Vergisi > Kayıt > Vergi ile ilişkili olmayan işlemler için Vergi Gös.Tay

Vergi ilişkili olamayan işlemler, şirket koduna indirilecek KDV için “V0” hesaplanan KDV için “A0” göstergeleri atanır.

Şirket Kodun, Genel Parametrelerin Kontrolü ve Genişletilmesi

Tanımlanan şirket kodlarının çeşitli özellikleri belirlenir. Bu tanımlar şirket kodunun genel karakteristliğini belirler. Hesap planı, mali yıl varyantı gibi başlıklar bu alandan kontrol edilir ve gerekli alanlar güncellenir.

İşlem Kodu: OBY6

Menü Yolu: Mali Muhasebe(Yeni) > Mali Muhasebe  Temel Ayarlar> Şirket Kodu için Genel Parametreler > Genel Parametrelerin Günlük Kontrolü

Uyarlanan bir şirket kodunun son kontrollerinin yapıldığı alandır. Şirket koduna atanan hesap planının, kullanılan mali yıl, alan durum ve kayıt dönemi varyantları kontrol edilir.

Bu yazımda sizlere tolerans Grubu Tayini nasıl yapılır ve ayrıntıları nelerdir bunlar üzerinde durdum. Bundan sonraki yazımda Stopaj Vergi Tipi Tanımlama ile devam edeceğiz. Sağlıcakla Kalın.