Rüzgar Enerjisi Santrallerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu

 

“…zamanı gelen bir tekamüle hiçbir şeyin engel olamayacağını artık biliyorum.”

Keyifli okumalar…

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisi dünyanın tüm ülkelerinde hızla gelişen elektrik enerji kaynaklarının başında gelmektedir.

 

 

Rüzgar Enerji Santrallerinde Reaktif Güç Kontrolü ve Gerilim Dengesi Nasıl Sağlanmaktaydı?

Rüzgar enerjisi santrallerinde şebeke bağlantı noktasında gerilim dengesini sağlamak için mekanik kontrollü kondansatör blokları kullanılmaktaydı. Ancak bu yöntem rüzgar rezervinin sürekli değişken yapısından dolayı rüzgardan elde edilecek elektrik enerjisi için sağlıklı bir yapıda oluşturmamaktadır.

 

 

Rüzgar Enerji Santrallerinde Geleneksel Yöntemler Reaktif Güç Kompanzasyonunu Optimum Düzeyde Yapılabilmekte midir? Geleneksel Yöntemlerin Ne Tür Sakıncaları  Vardır?

Rüzgar türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisi mevcut elektrik şebekesine verilmektedir. Bunun için rüzgar türbinlerinde, sabit hızlı makineler ve değişken hızlı makineler olmak üzere iki farklı dönüşüm sistemi kullanılmaktadır. Sabit hızlı makineler, doğrudan doğruya şebekeye bağlanmaktadırlar. Elektrik sistemini kontrol edemezler. Başlama akımları yüksektir ve endüksiyon jeneratörüne sahip olduklarından şebekeden büyük miktarlarda reaktif güç çekmektedirler. Ancak rüzgar rezervinin değişken yapısından dolayı kondansatör blokları belirli bir miktarda reaktif gücü kompanze edebilmektedir ve gerilim seviyesi istenilen standart değerlerden sapmaktadır. Bunun nedeni ise sürekli değişen rüzgar rezervinden dolayı bu rezerv dengesizliğe kondansatör bloklarının cevap sürelerinin fazla olmasıdır. Kondansatör bloklarının yapısından dolayı yüklenmiş olan kondansatörler devreden çıktıktan sonra belirli bir süre sonra tekrar devreye alınabilmektedirler. Bu süreden dolayı sağlıklı (optimum) reaktif kompanzasyonu yapmak mümkün değildir. Ayrıca bazı durumlarda kondansatör bloklarının değişken rüzgar rezervinden dolayı gerilimi regüle etmek için sürekli devreye girip çıkmasından dolayı rüzgar türbini dişli kutusunda aşırı zorlanmalar ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Kondansatör blokları, gerilim seviyesi kontrolleri için kullanılabilecek en ekonomik seçenektir ve birçok rüzgâr santralinde reaktif kompanzasyon sisteminin ana elemanı olmaya devam edeceklerdir.

 

Gelişmiş Yöntemlerle Rüzgar Türbinlerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Nasıl Yapılmaktadır?

Rüzgar türbinlerinde reaktif güç kompanzasyonu gelişmiş yöntemlerden olan dinamik reaktif güç kaynakları tarafından sağlanmaktadır. Rüzgar santralinin kolektör barasına kurulmuş olan dinamik reaktif güç cihazları sürekli olarak şebeke bağlantı noktasındaki gerilimi izler ve gerektiğinde hassas ve anlık işlemler yapar. D-VAR cihazının değişken çıkışı, gerilim regülasyonu için kullanılın ilk kaynaktır.

Ek kompanzasyon gerektiğinde D-VAR sistemi bir kondansatör bloğunu devreye sokup çıkartır. Dinamik reaktif güç kaynakları gerekli reaktif gücü sisteme basarak yada gerilim şeklini ve ani gerilim düşümlerini ve artışlarının oluşmasını engeller. Dinamik reaktif güç kaynaklarının kapasitif ve endüktif özelliklerinden dolayı geleneksel kondasatör bloklarının oluşturduğu etkiyi büyük ölçüde giderir. D-VAR sisteminin algılama ve kontrol düzeneği, rüzgar santrali kolektör barasındaki veya transmisyon şebekesine bağlantı noktasındaki gerilimi sürekli olarak izler. Gerilim önceden ayarlanmış alt veya üst değerlerine çıkacak veya düşecek olursa, D-VAR sistemi derhal devreye girerek gerilim seviyesini ayarlar.

KAYNAK: http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/ruzgar-enerjisi-santrallerinde-reaktif-guc-kompanzasyonu/21315#ad-image-0