Risk Analizi Eğitimleri 6 – Kalitatif Metodlar: JSA

Merhabalar;

Kalitatif metodlardan biri olan İş Güvenlik Analizi (JSA) ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli okumalar.

4-İş Güvenlik Analizi (JSA)

İş Güvenlik Analizi (JSA), kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur.

Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler. İş Güvenlik Analizi (JSA) olarak adlandırılan analiz dört aşamadan oluşur.

Yapı:

JSA’nın ilk aşaması görev adımlarının veya alt görevlerin numaralandırılarak ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve bu adımları bozacak durumların, yapının belirlenmesi temel anlayışını içerir. Bu adım normal olarak işte çalışan ve denenen kişileri de içermelidir. Bundan başka normal standart iş prosedürlerinin yanında seyrek olarak üstlenilen sıra dışı görevlerde hesaba katılır. 

Tehlikelerin Tanımlanması: 

Sonraki aşamada ise alt görevler birer birer gözden geçirilir. Böylece alt görevleri bozabilecek tehlikelerin özellikleri daha kolay anlaşılabilir. Çeşitli sayıda sorular tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla sorulabilir. 

 • Hangi tip zarar gerçekleşebilir?
 • Zarar/Tehlike için bir check-list kullanım için hazırlanabilir mi?
 • Çalışma esnasında özel bir problem veya sapma meydana çıkabilir mi?
 • Görevi yapmak için diğer bir yol var mı?
 • Tehlikeli materyal, teçhizat, makina vb. içeriyor mu?
 • İş görevi zor mu?

Risklere Değer Biçilmesi:

Tehlikelerin veya problemlerin her birinin tanımlamasından sonra şiddetin sonucuna göre, maruz kalabilecek kişi sayısına ve meydana gelme olasılığına göre değer biçilir. 

Güvenlik Ölçüsü Önerisi:

İş Güvenlik analizi için önerilen güvenlik ölçümünün büyük bir avantajı uygun kontrol ölçümünün oldukça kolay üretilebilmesidir. Bu aşamada yapılabilecek bir çaba da riskin azaltılması için o görevde tehlike/riske giden yol boyunca kağıt üzerinde öneride bulunmaktır. Alışılagelmiş çalışma ve metotlara kullanışlı ise alternatif metotlar önerilir. Ölçümler şunlara başvurabilir; 

 • Ekipman ve yardımcı görevler,
 • İş görev programı ve metotları ( eğer uygulanabilir ise alternatif metot kullan),
 • Belirli görevler için ihtiyaçların giderilmesi,
 • İş emirleri, eğitimler vb. geliştirilip düzenlenmesi,
 • Zor durumları nasıl ele almak gerektiğinin planlanması,
 • Güvenlik aygıtları, detektör vb. güvenlik cihazlarını kurulması,
 • Kişisel koruyucu teçhizatın mutlaka kullanılmasını sağlacak tedbir alınması.

Olasılık ve risk potansiyeline göre formda Risk Sınıflandırması elde edilir ve elde edilen en büyük değerden başlanarak gerekli etkinlik ve önlemler tanımlanarak yerine getirilir. 

Olasılık Derecelendirme:

Olasılık Derecelendirme
Sık Sık
10 Saat veya Daha Fazla
Ara Sıra
6-9 Saat
Seyrek
3-5 Saat
Çok Seyrek
Olası Olmayan

 

 

 

Risk Potansiyeli Derecelendirme:

Risk Potansiyeli Derecelendirme
Hafif
Geçici sakatlığa, hastalığa veya yaralanmaya
yol açacak durum veya koşul
Orta
Ciddi yaralanma veya hastalığa, bunların sonucunda İş günü kaybına ve ekipman ve malzeme kaybına neden olan koşul veya iş
Ciddi
İnsan yaşamını tehlikeye düşürecek, kalıcı sakatlığa yol açacak yada iş gücü, ekipman veya malzeme kaybına neden olacak durum

 

 

 

Bir sonraki yazımda JSA için aşamaları vereceğim. Takipte kalın.

Aklınıza takılan herhangi bir soru veya durumda nbezer@industryolog.com mail adresim üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Esen kalın…