Risk Analizi Eğitimleri 4 – Kalitatif  Metodlar: What İf…? ve PHA

Merhabalar;

Bir önceki yazımda risk yöntemlerine giriş yapmıştık. Bu yazıda ilk yöntem olan kalitatif metodlar hangileri hep beraber bakalım. Keyifli okumalar.

  • Kalitatif (Qualitative) risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik (nicel‐sayısal‐rakamsal‐matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel‐ordinal‐sıralı) (düşük, yüksek, çok yüksek gibi) değerler kullanır.
  • Kalitatif analiz, olayların potansiyel etkilerinin derecesini ve bunların ortaya çıkma ihtimallerini, kelimelerden oluşan skalalar üzerinden analiz eder.

Kalitatif (Nitel – Sıralı – Ordinal) Metod:

  1. Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
  2. Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
  3. Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
  4. İş Güvenlik Analizi (JSA)
  5. Güvenlik Denetimi (Safety Audit)
  6. Check-List Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)

1-Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)

Bu metod, fabrika ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi esnasında yararlıdır, hali hazırda var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir. Bu metod işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ve daha az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Genel soru olan “Olursa Ne Olur?” ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır. Aksaklıkların muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her bir durum için tavsiyeler tanımlanır.

Az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Bu metod ile yapılan risk değerlendirmesinde, risk analistinin dikkati yalnızca bir noktaya odaklanabilir ya da analistin tecrübesi o noktadaki tehlikeyi görmesine imkan vermez. Bu metod çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle informal bir metoddur.

“Olursa Ne Olur?” Sonuç Tavsiye Sorumlu Personel

Alınan Eylemin Zamanı

1…. olursa ne olur?        
2…. olursa ne olur?        
3…. olursa ne olur?        

2-Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)

İşletmenin‐tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir.

Bu metodda olası sakıncalı olaylar önce tanımlanır daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Her bir sakıncalı olay veya tehlike, mümkün olan düzelmeler ve önleyici ölçümler formüle edilir.

Ön tehlike analizi analistler tarafından erken tasarım aşamasında
uygulanır, ancak tek başına yeterli bir analiz metodu değildir, diğer
metodolojilere başlangıç verisi olması aşamasında yararlıdır.

Tehlikelerin belirmesinden sonraki adım ise hangi risk değerlendirme metotlarının seçileceğine karar verilmesidir. Belirlenen potansiyel tehlikelerin “Ön Tehlike Analizi Risk Derecelendirme ve Seçim Diyagramı” kullanılarak frekansı ve şiddetine göre risk skoru belirlenir.

Bir sonraki yazımda kalitatif metodlar ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere, esen kalın…