Risk Analizi Eğitimleri 3 -Risk Yöntem Metodunu Seçmek

 

Merhabalar;

Risk analizi eğitimlerimize devam ediyoruz. Bir önceki yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur.Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir;

  • Genel (ön) tehlike analizinin yapılması
  • Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi
  • Detaylı analizler için uygun analiz metodunun seçilmesi

Bir işletme için risk değerlendirme seçim aşaması en önemli aşamadır. Yanlış seçilmesi durumunda işletme için ciddi kayıplara sebep olabilmektedir. Bu yüzdendir ki; Risk haritasının oluşturulması ve başlangıç tehlike analizi yapılırken hangi kalitatif ve kantitatif yöntemlerin seçileceğine, işletmenin kendi ihtiyaçlarına, yapısına, tehlikelerinin büyüklüğüne göre bu konuda uzman kişi tarafından karar verilmelidir.

İşletmenin büyüklüğüne göre zorluk derecesi değişmektedir. Örneğin küçük bir kuruluşun karmaşık ve zor tehlike tanımlaması başarı oranını düşürebilmektedir. 

Risk değerlendirmesi yapılacak bir işletmede öncelikle de “Risk Yönetim Prosesi”nin oturtulabilmesi için, prosesin aşamalarının iyi anlaşılmış olması gerekir.

Risk Yönetim Prosesi”nin ilk aşaması olan “Risklerin Tespit Edilmesi” aşaması en önemli aşamadır.

Aynı zamanda belirtmek istediğim bir değer konu şudur ki; risk belirleme aşamasında bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için ekip çalışması çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü en iyi verimi alabilmek için bu süreç tek bir kişi tarafından yapılmamalıdır.

Risk değerlendirmesine başlamadan önce işletmede bilgilendirme toplantıları yapılmalı, konu ile ilgili eğitimler verilmeli ve işletmedeki tüm çalışanlar ile birlikte yönetim kadrosu bu çalışmaya dahil edilmelidir.

Risklerin değerlendirilebilmesi için mutlaka veri gereklidir.

Bu yazıda risk yöntemlerine giriş yapalım. Daha detaylı bir şekilde bir sonraki yazılarımda anlatacağım yöntemleri.

Risk analizi metodu için analiz edilecek duruma göre 3 temel yöntem vardır:

1. Kalitatif (Nitel‐Sıralı‐Ordinal‐Tanımlayıcı)

2. Kantitatif (Nicel‐Sayısal‐Rakamsal‐Nümerik)

3. Karma (Kalitatif‐Nicel‐Kantitatif‐Nitel)

Bir sonraki yazımda Kalitatif yöntemler ile devam edeceğiz. 

Esen kalın…