Risk Analizi Eğitimleri 2 – Giriş

 

Herkese merhabalar, bu yazıdaki amacım neden risk alırız diye biraz düşündürmek  ve risk yönetimine bir giriş yapmak.Bir önceki yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Risk almak bizi başarıya mı götürür başarısızlığa mı? Peki şöyle düşünelim hepimiz gündelik hayatımızda küçük ya da büyük riskler elbette ki alıyoruz.Ailenizden uzakta yaşamanız bile bir risk iken ya hiç tehlikeye atmadan sadece olduğu durumu kabullenerek yaşamayı tercih edersek? Ya da şöyle düşünelim illaki hepimizin bir hedefi, hayali vardır ve amacımız, hayalini kurduğumuz her ne ise yeri geldiğinde fedakarlık yapmak zorundayız. Bu yaptığımız fedakarlık da aslında bir risk değil midir? Çünkü amacımıza ulaşabileceğimizin veya hayalini kurduğumuz şeyin garantisi yok.

Nasıl ki biz hedefimize ulaşabilmek için fedakarlık yapıp bazı riskleri göze alabiliyorsak günümüzde kendisini daha iyi yerlere taşımak isteyen her işletme mantık çerçevesinde riskleri göze almak zorundadır. En basitinden aramızda iş sağlığı güvenliği  uygulamalarını duymamış veya görmemiş olan yoktur. İşletmelerde uygulanan bu ISG çalışmaları da riskleri önlemek, insan hayatını ve kendi itibarının zedelenmesini korumak için değil midir? 

Her türlü risk alınır mı peki? Ya da sonucunu düşünmeden ben cesurum, cesaretini kullanmayan insan hayatta kalamaz mantığı ile mi yapıyoruz? Hayır tabi ki, risk almak hesapsız ve ölçüsüz adımlar atmak demek değildir, risk de planlı, tutarlı ve düşünerek alınır. Konuya girmeden önce tanımlamamız gereken bazı kavramlar mevcut:

Tehlike:  İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, olarak tanımlanmıştır.

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlardır. 

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplar olarak ifade edilir.

 • Şimdilik bilmemiz gereken kavramları tanımladığımıza göre artık risk yönetimine giriş yapabiliriz:

Risk Yönetimi: Risklerin idarenin hedeflerine ulaşabilmek için her seviyede risklerini belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesidir

Neden risk yönetimi?

 • İşlerin istenilen sonuçlara ulaşmasını sağlar.
 • İyi yönetişimi destekler.
 • Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumlulukları güçlendirir.
 • Kaynak ve çalışmaların öncelikli alanlara odaklanmasını sağlar.
 • Akla uygun ve bilgiye dayanan risk almaya imkan verir.
 • Riske o risk gerçekleşmeden önce hazır olmayı sağlar.

Risklerin Tespit Edilmesi: Risklerin tespit edilmesi, idarenin/birimin hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir.

Risklerin Değerlendirilmesi:

 • Risklerin Ölçülmesi: Tespit edilmiş risklerden hangilerine cevap verileceğinin ve en uygun olan cevabın seçilmesine yardımcı olur.
 • Risklerin Önceliklendirilmesi: Risklerin Risk Puanlarına (Etki x Olasılık) göre büyükten küçüğe sıralanarak listelenmesidir.

Risklere Cevap Verilmesi:

 • Risklere cevap vermek, tespit edilen ve risk iştahı çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek yanıtın ne olacağının belirlenmesi
 • Bu sayede beklenen tehditlerin azaltılması
 • Ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…