Risk Analizi Eğitimleri 1- Risk Nedir?

Merhabalar;

İlk yazımla sizlerleyim. Bu sene 4. sınıf olmamla beraber sizlerin de bildiği gibi bir tez mevzumuz var. İlk yazımın tez konumla alakalı olmasını istediğimden dolayı da bu kadar beklemiş oldum aslında yazmak için. Konumuz ‘Risk Yönetimi’.

En temelden başlamak gerekirse, nedir bu risk dediğimiz şey? Değişimin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, farklı risk tanımlamaları üretmek mümkündür:

  •  Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış kaynaklı tüm olaylar
  •  Herhangi bir olayın hedefleri etkileme durumu
  • Ortalama Sonuç Olarak Risk: Sigorta uzmanları olayların riskini, söz konusu olaylardan beklenen sonuç olarak ifade etmektedirler. Faaliyetler için genellikle söz konusu sonuç, “zarar” olmaktadır.

  • Sonuçlar Arasındaki Farklılık Olarak Risk: Risk ile ilgili genel tanımlama, riskin, olaylarla ilgili sonuçların istatistiksel değişimini veya standart sapmasını ifade ettiğidir.
  • Kayıp Olarak Risk: Belki de riskin en dar kapsamlı tanımlamalarından birisi, riskin kayıp olarak kabul edilmesidir. Bu tanımlamaya göre risk; müşterilerin neden olduğu zararlar, yolsuzluk veya doğal sebepler gibi büyük olumsuz etkiye sahip olayların meydana gelmesidir.
  • İlgili Oldukları Alanlara Göre Risk: Riskleri çok genel olarak dahi belli bir sınıflandırmaya tabii tuttuğumuzda birbirinden farklı onlarca riski ortaya koymak mümkündür: Piyasa riskleri, kredi riskleri, faaliyet riskleri, yasal riskler, bilgi riski, çevresel riskler, ülke riski, temel iflas ile ilgili riskler, fiyat riskleri, doğal riskler, finansal raporlama riskleri, kontrol riski v.b.. Hepsi birbirinden farklı olan bu riskler farklı risk tanımlamalarına sahiptir, çünkü beklenen sonuç her bir faaliyet için farklıdır.

  • Potansiyel Kazanç Faktörü Olarak Risk: Genellikle üzerinde çok fazla durulmayan bir nokta, riskin kazanç sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor olmasıdır. İş dünyası risk alma işidir. “Risk” ve “Kazanç” birbirlerini tamamlayan kavramlardır. İş dünyasında başarının anlamı; doğru zamanda doğru risklerin alınması ve bu risklerin kazanca dönüştürülmesidir. İşletme yönetimleri enerjilerinin çok büyük bir bölümünü riskleri bir kayıp olarak gördüklerinden, bunlara çare arayarak harcamaktadırlar. Bu da kazanç haline dönüşebilecek risklerin zamanında ve doğru olarak tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.


  • Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır.

Tanımlara baktığımız zaman aslında risk dediğimiz hayatımızın belki de dönüm noktası olabilecek bir tercih.

Peki neden bu olumlu sonucu olduğu kadar olumsuz sonuçlarıyla da karşılaşabileceğimiz tercihi yaparız? 

♠”Kaplumbağa bile yürümek için başını kabuğundan çıkartmak zorundadır.”♠

    Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…