• Veri Zarflama Analizi -1

    Veri zarflama analizi, benzer girdi ve çıktıları ortaya koyarak karar noktalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi için kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir metot olarak tanımlanabilir.