Responsible –Accountable-Consulted- Informed kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş R.A.C.I. Matrisi , ekip   çalışmalarının ve projelerin yönetiminde kullanılan iş kolaylaştırıcı metodolojilerden biridir.

Bu metedolojinin asıl amacı net bir iş tanımı sunarak, hem başarı oranını arttırmak hem de kişilerin sorumluluk alanları arasında karışıklık olmasını min. seviyeye indirerek en kısa sürede görevi tamamlattırabilmektir.

Ayrıca eklemek isterim ki net bir iş tanımı ; hem o işle ilgilenenlerin memnuniyetini arttırır hem de o sürecin en sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve sonuçlanmasını sağlar.