Merhabalar.

Bu dersimizde Python’da Listeler kavramına bakacağız.

Listeler bir programlama dili içindeki en önemli konularımızdan biridir. Çünkü pek çok veriyi bir tane değişken üzerinden indexler yardımıyla ulaşmamızı ve bu veriler üzerinden istediğimiz manipülasyonları yapma fırsatı sunar.

Liste Tanımlama

Python’da boş bir liste 2 şekilde tanımlanabilir.

liste = []

liste2 = list()

Listeye Eleman Ekleme

İlk tanımlama üzerinden listeye belirli değerleri ekleyebiliriz.

liste1 = [1,3,4,5,6] # Liste elemanları virgül ile ayrılarak yazılır.

Listelerin bir tipi yoktur. O yüzden içine istenilen türde elemanlar yazılabilir.

liste2 = [1,2,3,"Murat",3.12,True]

List Fonksiyonu Sequence Parametresi İle Değer Ekleme

List fonksiyonu kendisine gönderilen bir listeyi ya da list tipli bir değişkeni parçalara ayırarak listeye ekleyebilir.

Aşağıda tanımlanmış bir string veri var. List fonksiyonuna verildiğinde bütün elemanlarını tek tek listeye yazdırır.

s = "Murat"
liste5 = list(s)
['M', 'u', 'r', 'a', 't']

Liste İçinde For Döngüsü

Bir liste içinde başka bir liste üzerinde bir döngü gerçekleştirerek istersek değeri olduğu gibi ya da farklı işlemlere tabi tutarak doğrudan listeye yazdırabiliriz.

list1 = [1,2,3,4]
list2 = list(x*2 for x in list1)
list2
[2, 4, 6, 8]

Burada list1 diye belirttiğimiz yere doğrudan listenin kendisini de verebiliriz.

list3 = list(x**3 for x in [2,3,4,5])
list3

list4 = list(x**4 for x in (1,2,3,4))
list4

İndex Numarasından Liste Elemanına Erişme

Dolu bir listede her elemanın bir index numarası vardır. Listeler index değerini 0 dan almaya başlar. Yani bir listede ilk eleman 0. indise denk gelir.

Böylece istediğimiz indisteki elemana ulaşıp ekranda gösterebilir. Ya da istediğimiz herhangi bir işleme sokabiliriz.

list1 = [1,2,3,4]
list1[0]

Eğer elemanı olmayan bir indise ulaşmaya çalışırsanız hata alırsınız. list1 listesinde 4. indiste bir değer yoktur. Buna ulaşmaya çalışalım.

list1 = [1,2,3,4]
list1[4]
IndexError                Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6600837857e0> in <module> ----> 1 list1[4] IndexError: list index out of range

Len Metodu

Len metodu ile listede kaç tane eleman olduğunu öğrenebiliriz.

list1 = [1,2,3,4]
len(list1)
4

String İşlemlerinde Öğrendiğimiz gibi liste elemanlarına farklı yöntemlerle ulaşmamız mümkündür.

Bir listenin ilk elemanına aşağıdaki yöntemlerle ulaşabiliriz.

# Doğrudan 0. indis bize ilk elemanı verecektir.

list1[0]

# Eğer listedeki eleman sayısının negatifiyle ulaşmaya çalışırsak
# Yine listenin ilk değerine ulaşırız.

list1[-4]

# Her zaman listelerimizin eleman sayılarını bilemeyebiliri.
# Bunun için len fonkisyonuyla eleman sayısını alıp negatife döndürmeliyiz.

list1[-len(list1)]

Son Elamana Ulaşmak

# Bir listeyi tersten ele aldığımızda son elemen -1. indis olarak ifade edilir. 

list1[-1]

# Ya da aşağıdaki yöntemle de son elemana erişilebilir.

list1[len(list1) - 1]

Liste içi farklı erişim belirteçleri aşağıdaki gibi kullanılabilir.

Liste Birleştirmeleri

Farklı listeler + işaretiyle birleştirilip kullanılabilir.

liste1 = [1,2,3,4]
 liste2 = ["Murat", "Ferhat", "Meryem"]
 liste3 = liste1 + liste2
 liste3
[1, 2, 3, 4, 'Murat', 'Ferhat', 'Meryem']

Bir listeye bir eleman doğrudan + ifadesiyle liste elemanı olarak eklenebilir.

liste3 = liste3 + ["Ahmet"]
[1, 2, 3, 4, 'Murat', 'Ferhat', 'Meryem', 'Ahmet']

Bir listeye list sınıfının metodlarından append ile değer eklenebilir. Eklenen değer listenin sonuna eklenecektir.

liste3.append(5)
liste3
[1, 2, 3, 4, 'Murat', 'Ferhat', 'Meryem', 'Ahmet', 5]

Liste elemanları indislerinden ulaşılarak doğrudan değiştirilebilir yeni değer ataması yapılabilir.

liste3[4] = "Mehmet"
 liste3
[1, 2, 3, 4, 'Mehmet', 'Ferhat', 'Meryem', 'Ahmet', 5]

Burada şöyle bir kullanımda mevcuttur.

liste3[:2] = [40,50]
 liste3
[40, 50, 3, 4, 'Mehmet', 'Ferhat', 'Meryem', 'Ahmet', 5]

Pop Kullanımı

Listeden eleman çıkarmak istediğimizde pop fonksiyonunu kullanırız.

Boş kullanılırsa her defasında listenin son elemanını çıkarır ve çıkarılan elemanı ekrana basar.

liste3.pop()
5

pop metoduna verilecek bir indis değeriyle istenilen indisdeki eleman da silinebilir.

liste3.pop(3)
4

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Murat Bilginer
21 Şubat 1992 Doğumlu. Endüstri Mühendisi olarak Lisansını 2016 yılında tamamlamıştır. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusudur. Şu anda kendi şirketi Brainy Tech ile hem Yazılım Hizmetleri Sunmakta Hem de Online Eğitimler Vermektedir.