Performans yönetimi, çalışanların değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarının alt yapısını oluşturan bir fonksiyon olarak tanımlanabilir.

Uygulanmasında ilk olarak performansa ilişkin ortak bir uzlaşmanın organizasyon içerisinde yer edinmesini sağlar. Daha sonra ise belirlenen amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak amaçlara yapılan katkıların arttığını gösteren süreçler ile ilerlemektedir.

Performans Yönetimi Amaçları

Performans yönetimi sisteminin temel amacı, performansı belirlenmiş olan standartlar ve kriterler içerisinde performansın ve organizasyonun birlikte geliştirilmesini sağlamaktır. 3 bölüme ayrılmaktadır:

Araştırmaya yönelik amaçlara bakacak olursak, motivasyon düzeyinin bulunması, gelecek hedeflerinin belirlenmesi, performans düzeyi ölçütlerinin neler olduğunun saptanması gerekmektedir. Burada çalışan performansıyla, organizasyon amaçlarının karşılaştırılıp incelenmesi gerekmektedir.

Geliştirmeye yönelik amaçlarda ise, eğitim/ gelişim eğitimleri hazırlama, danışmanlık desteğinin verilmesi ve en önemlisi olan güçlü ve güçsüz yönlere bakılarak geri bildirim verilmesi ön planda bulunmaktadır.

Yönetimsel amaçlarda ise, ücretlendirmenin belirlenmesi, görev değişikliğinin belirtilmesi, işten çıkartma gibi kararların verilmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır.

PYS Faydaları

Organizasyon için PYS, organizasyonun kendi içerisinde daha bağlantılı olmasını ve bütünleşik çalışmasını sağlar.

Yöneticiler için PYS, organizasyonun potansiyelini belirleme ve bunu büyük ölçüde gerçekleştirebilmesi için birçok yöntem sağlamaktadır.

Çalışanlar için PYS, çalışanlar ile performans yöneticileri arasında bir amaç üzerinde bir araya gelip birlikte gelişme ve belirlenen amaçlara ulaşmak için ortak plan oluşturmalarını sağlar.

Doğru Hedef Belirleme Yöntemi

Hedeflerin taşıması gereken bazı özellikler vardır. Bu hedeflerin ingilizcelerinde ilk harflerini aldığımızda SMART kelimesi oluşmaktadır. Böylece aklınızda kolaylıkla tutabilirsiniz.

 • Specific- Stretching => Belirgin, zorlayıcı
 • Measurable => Ölçülebilen
 • Agreed upon- achievable =>Anlaşmaya varılmış, ulaşılabilir
 • Realistic=> Gerçekçi, Mantıklı
 • Time- bounded=> Sınırlı zaman

Specific- Streching ve Measurable: Hedefler soyut olmamalı, işle direkt olarak ilgisi olmalıdır. Ayriyeten çalışana yeterli derecede bilgi verilip uygulanmalıdır. Hedefin nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Örneğin güneş enerjisi üreten bir şirkette gelecek yıl Ağustos ayında satışların %10 arttırılması.

Agreed Upon- Achievable: Çalışan ve performans yöneticisinin hedefi beraber belirlemesi gerekmektedir. Böylece çalışan da hedefin sorumluluğunu almış olacaktır.

Realistic: Hedef belirlenirken gerçekçi olunması yani pratikte de yapılabilmesi gerekmektedir. Hedefler çalışanın yapabileceği seviyede olmalıdır.

Time- Bounded: Hedefler belirlenirken işin standartlarına göre yapılabilecek bir zaman aralığı verilmelidir. Böylece çalışan bu hedefi gerçekleştirmek için zaman planına uymasını sağlar. Örneğin kurulacak olan yeni fabrikanın Aralık 2020 gibi bitmesi.

PYS ve Geleneksel Performans Değerlendirmesi Sürecinin Karşılaştırılması

Performans Yönetimi Sistemi

 • İş tanımı ölçütlerini içermektedir.
 • Çeşitli performans ölçümleri yapılır.
 • Özdeğerlendirme gerekmektedir.
 • PYS yöneticilerinden ve raporlardan gelen geri bildirimleri vardır.
 • Üst düzey liderlik ve/ veya İnsan kaynakları uzmanı tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 • Nesnel ölçülebilen ölçütler kullanılmaktadır.

Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemi

 • Yönetici tarafından yönetilmektedir.
 • Tüm çalışanlar için oluşturulan standartlar aynıdır.
 • Performans değerlendirmelerinin başka yetkililer tarafından incelenmesini gerektirmez.
 • Değerlendirme kriterleri, çalışanın iş görevini ve tanımını içermeyebilir.
 • Değerlendirme kriterleri, belirsiz, yoruma dayalı ve öznel olabilir.

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Simay Avcı

Ben Simay Avcı. Gazi Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Veri bilimi ve tasarımla ilgilenmekteyim.