Pazarlamada 4P’den 4C’ye

Pazarlamada 4P’den 4C’ye

Merhaba, bu yazımda pazarlamadaki 4p kavramlarından 4cye geçişi ele aldım. Faydalı olması dileğiyle, iyi okumalar…

  4P , 1960 da McCarthy tarafından kullanılmaya başlayan bir kavramdır. McCarthy’e göre; ürün, ürünün satış fiyatı, dağıtım koşulları vb. özellikler şirket tarafından belirlenmelidir. Öncelik şirket ve şirketin kararlarıdır.

1980’li yıllardan sonra yavaş yavaş 4p kavramı yerini 4c ye bırakmaya başlamıştır. 1993 yılında Prof. Robert Lauterborn 4C kavramını kullanmaya başlamıştır. 4c de şirket yerine müşteri odaklı satış anlayışı vardır. 4c kavramı ile artık şirketlerin ne istediklerinden ziyade müşterilerin ne istedikleri daha önemli hale gelmiş ve bu isteklerin nasıl karşılanabileceği konuşulmaya başlanmıştır. Müşteriyi tatmin etmek için sadece ürünü üretip satmak değil aynı zamanda ürünü geliştirebilmede önemli hale gelmiştir. Müşteri mutluluğunun amaçlanmasıyla olumlu ve kalıcı etkinin yararları şirketler için önem arz etmektedir.

 

Pazarlamanın  4P’si
Product | Ürün ;  Ürünün biçimi,ismi ,özellikleri ve müşteriye sağlayacağı yararları içermektedir. Pazarlama karmasının temel öğesidir.
Price | Fiyat ; Sunulan ürünün pazar koşullarında rekabete en uygun şekilde planlanıp pazara sokulması sürecidir.Yani müşterilen sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemesi gereken paradır. Fiyat sunulan ürünün değerine uygun olmalıdır.
Place | Yer ; Oluşturulan ürünün dağıtım kanallarının planlanması ve oluşturulmasını ifade etmektedir.
Promotion | Tutundurma ; Pazara sunulmaya hazır hale gelen ürün için yapılacak iletişim faaliyetlerini içermektedir. Birebir satış, promosyon, reklam ve halkla ilişkiler gibi süreçleri içermektedir.

 

Pazarlamanın 4C’si
Customer Value ( Müşteri Değeri) : Müşterinin bir sorununa değer yaratarak çözüm sunmayı planlama sürecidir. Müşteriler aldıkları ürün veya hizmetten bir değer elde etme ya da bir sorunlarının çözümünü bulmayı amaçlamaktadırlar. Bu yüzden sunulan değer fayda sağlamalıdır.

Customer Cost (Müşteri Maliyeti) : Sunulan değerin veya hizmetin tüketici için en uygun olacak şekilde fiyatlandırılarak pazara sunulmasıdır.Müşterinin satın almak istediği hizmeti veya değeri minimum maliyet ile elde etmek istemektedir.. Bu yüzden şirketler için önemli bir pazarlama unsurudur.

Customer Convenience ( Müşteriye Uygunluk/Kolaylık) : Müşterinin satın almayı gerçekleştirebileceği en uygun dağıtım ağı ve iletişim sistemi kurulmasıdır. Müşteri en az uğraş ile değere veya hizmete ulaşmak istemektedir. Pazarlama planlaması yapılırken müşterilerin hizmete veya değere en kolay şekilde ulaşmasını sağlayabilecek bir plan oluşturulmalıdır.

Customer Communication ( Müşteri İletişimi) : Müşteri için en doğru iletişim yoluyla değer veya hizmet tanıtımının yapılmasını ifade etmektedir. Müşteriyle iletişime geçerken müşteri geri dönüşlerinin sağlanabileceği en doğru kanalların seçilmesi gerekir. Yanıltıcı olmayan dürüst bir iletişim sistemi kurularak müşterilerin sorunları giderilmelidir.

Bu çerçevede 4C kavramının da pazarlama iletişi kavramı içinde düşünülmesi ve müşteri mutluluğunun amaçlanmasıyla firmanın yaratacağı olumlu ve kalıcı etkinin yararları gözardı edilmemelidir.