Örgüt Kültürü Nedir?

 

Merhabalar,

Bir işletmenin sinerjisi örgütü ne kadar dinamik tutar? Aktör mü yapıyı etkiler, yapı mı aktörü etkiler?

Bu soruların cevaplarına farklı pencerelerden bakılsa da ortak bir paydada bulaşacak olursak örgüt kültürü; değişen çevre koşullarında, işletmeler arasındaki doğal seleksiyonda bizi ayakta tutacak olan en önemli  etmendir.

Edgar Schein’a göre örgüt kültürü, bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzen içinde oluşan temel varsayımlar olarak tanımlanır.

 

Farklı organizasyonların örgüt kültürleri benzerlik gösterse de örgütler oluştuklarında diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluştururlar.

Bu kültür örgüt içinde çalışanları; örgütün amaçlarına ve birbirlerine bağlılıklarını sağlar. Örgüt kültürünün oluşumunda bireyin kişisel normların yanında kurumun amaçlarına da ters düşmeyecek bir kültür ortamının hazırlanması; hem bireyin kurumuna olan bağlılığının artırır hem de söz konusu olan işletme, optimum düzeyde sürdürülebilirliğini devam ettirir.

Örgüt Kültürünün Özellikleri

Aynı üretim faktörlerini kullanarak aynı  çıktıları elde ederken, hizmet verdiği sektörde farklı pazar paylarına sahip olmaları, müşteri memnuniyetlerinin görecelilikleri, çalışanların kuruma karşı olan aidat duyguları gibi farklı olguların oluşmasında  bu kurumları  birbirinden ayıran en önemli etken farklı örgüt kültürleridir.Peki bu örgüt kültürlerinin özellikleri nelerdir?

Gelin beraber inceleyelim.

    1) Örgüt kültürü öğrenilmiş ve ya sonradan kazanılmış bir olgudur.

Yeni bilgi öğrenmek için zaman kaybetmeyerek önceden yaşadığı sorunlarına çözüm arayışları, iş yapma yöntemleri, çalışanlarına karşı olan tavır-tutumları zamanla şekillenmektedir.

    2) Örgütsel kültür grup üyeleri arasında paylaşılır olmalıdır.

Belli amaçlara ulaşmak için bir araya gelmiş kişilerin, olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış tarzına kadar gerekse inanç, saygı, yaşatma içgüdüsü gibi normlarımızı ortak bir değerde toplamalıyız.

   3) Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde değildir.

İş akışı, ofis düzeni, kullanılan dil, tartışma düzeni, sorunlara çözüm yolları, sosyal çevre yazılı olmasa da kurum üyelerine aktarılır ve uyulur.

   4) Örgütsel kültür değişebilir.

Sosyal çevrenin yanması şeklinde meydana gelen  kültür koşula bağlı olarak yerine farklı alışkanlıkları da beraberinde getirebilir.

   5) Kültür, dayanışman  en önemli temellerinden birisidir.

İş ortamındaki refah seviyesinin yükselmesinde, adımsal iyileştirmelere gidilmesinde, iletişimin devamlılığının sağlanması gibi konularda kültür işletme için bir alt yapı oluşturur.

Geniş pazar paylarına sahip olmasıyla sektörlerine yön veren iki şirketten bahsedelim şimdi. Pepsi ve Coco Cola.

Tamamen farklı değerlere sahip iki kuruluş; Pepsi yumuşak (alkolsüz) içecek pazarının daha geniş bir kısmını ele geçirmek için Coca Cola şirketi ile şiddetli bir rekabet halindedir. Pepsi’nin yöneticileri pazar payını genişletmek, kârını artırmak için daha fazla çalışmak konusunda aşırı derecede hassastırlar. Şirketin havası,şiddetli rekabet halindeki takım sporlarının özelikleri ile karakterize edilmektedir. Yönecitiler sık sık görev değiştirmekte ve daha iyi yerlere getirilerek motive edilmektedir.

 

Yukarıda bazı özelliklerini saydığımız örgütün görünen ve görünmeyen iki boyutu vardır. Açık birer sistem olan organizmalar iç ve dış çevre unsurlarıyla iç içedirler. Bu boyutlarla bir bütün haline gelen kurum;

  • Yüksek motivasyon
  • Yüksek çalışma temposu
  • İşletmenin hedeflerine ulaşma sürecine olumlu yansıması
  • İşe devamlılık
  • Yüksek verimlilik
  • Yüksek iş doyumu

gibi çalışanları mutlu edebileceği gibi işvereni de tatmin etmektedir.

 

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

 

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz