MS SQL Server Eğitimleri 50 T-SQL Lower Kullanımı

MS SQL eğitimlerimize Lower kullanımı ile devam ediyoruz.

Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz UPPER kullanımının tam tersi işlemi yapmak için kullanılan metoddur.

LOWER() metodu yazılan işaret edilen kolondaki string değerlerin tüm karakterlerinin küçük olmasını sağlar.

Kullanımı

SELECT LOWER(KOLON_ADI) FROM TABLO_ADI

Bunu bir örnek ile görelim.

XENONBOX veri tabanı üzerinde çalışıyor olacağız eğitimlerimiz boyunca devam ettiğimiz gibi.

Öncelikle CUSTOMER tablosuna tüm kolonlarına basit bir Select atalım.

SELECT * FROM CUSTOMER
2 Ana Trujillo Münih Mexico (5) 555-4729
4 Thomas Hardy Münih UK (171) 555-7788
5 Christina Berglund Münih Sweden 0921-12 34 65
6 Hanna Moos Münih Germany 0621-08460
7 Frédérique Citeaux Münih France 88.60.15.31
8 Martín Sommer Münih Spain (91) 555 22 82
9 Laurence Lebihan Münih France 91.24.45.40
10 Elizabeth Lincoln Münih Canada (604) 555-4729
11 Victoria Ashworth Münih UK (171) 555-1212
12 Patricio Simpson Münih Argentina (1) 135-5555

Kolonlardaki verilere bakarsak baş harfleri büyük diğer harfleri küçük. Şimdi FIRSTNAME kolonundaki verilerin hepsini küçük yapalım.

SELECT LOWER(FIRSTNAME) FROM CUSTOMER

SELECT LOWER(FIRSTNAME) AS İSİM FROM CUSTOMER
paolo
pedro
maria
miguel
victoria
bernardo
helen
christina
jonas
marie

Tüm kolonlar için LOWER yazmak isteseydik. O zaman her kolon için ayrı ayrı LOWER yazmamız gerekecekti.

SELECT LOWER(FirstName) AS İSİM, LOWER(LastName) AS SOYİSİM FROM CUSTOMER

paolo accorti
pedro afonso
maria anders
miguel angel paolino
victoria ashworth
bernardo batista
helen bennett
christina berglund
jonas bergulfsen
marie bertrand

İşte bu kadardı. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.