Merhaba arkadaşlar Microsoft Excel kısayolları üzerine bu yazıda da devam edeceğiz. Bir önceki yazıyı okumak için tıklayabilirsiniz. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki mevcut bir dosyanız üzerinden bu kısayolları deneyerek öğrenmeye çalışırsanız daha verimli olacaktır. Ayrıca kısayollar ilk etapta kullanılmadıkça akılda kalması zorlaşır. Bu yüzden işinize daha çok yarayacağını düşündüğünüz kısayolları not almanızı özellikle önerebilirim. Keyifli çalışmalar diliyorum.

Veriler, işlevler ve formül çubuğuyla çalışma: Klavye kısayolları;

Yapılacak işlem Basılacak tuş
Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma. F2***
Formül çubuğunu genişletme veya daraltma. Ctrl+Shift+U
Formül çubuğundayken, imleci metnin sonuna taşıma. Ctrl+End
Etkin çalışma sayfasını hesaplama. Shift+F9
Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüleme. Alt+Shift+F10
Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırır. Ctrl+E
İşlev ekleme. Shift+F3**
Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluşturma. Alt+F1
Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturma. F11
Makro oluşturma, çalıştırma veya silme. Alt+F8
Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni açma. Alt+F11

 

İşlev tuşları

Tuş Açıklama
F1 Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.

Ctrl+F1, şeridi gösterir veya gizler.

Alt+F1, geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

Alt+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2 Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

Üst Karakter+F2 tuşları bir hücre yorumu ekler veya düzenler.

Ctrl+F2, Backstage görünümü’de, Yazdır sekmesinde baskı önizleme alanını görüntüler.

F3 Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlanmışsa kullanılabilir (Formüller sekmesi, Tanımlı Adlar grubu, Ad Tanımla).

SHIFT+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4 Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik birleşimleri arasında geçiş yapar.

Ctrl+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

Alt+F4 Excel’i kapatır.

F5 Git iletişim kutusunu görüntüler.

Ctrl+F5 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6 Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler.

SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar.

Ctrl+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7 Etkin çalışma sayfasında veya seçilen aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

Ctrl+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

SHIFT+F8 tuşları bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

Ctrl+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

Alt+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

Ctrl+Alt+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

Ctrl+Alt+SHIFT+F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

Ctrl+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10 Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak aynı işlevi görür.)

SHIFT+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir.

Alt+SHIFT+F10, Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler.

Ctrl+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11 Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

Alt+F11 tuşları, Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Diğer yararlı kısayol tuşları

Tuş Açıklama
Alt Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayolları) görüntüler.
Enter Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10’a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).

Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

Page Down Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

Alt+Page Down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

Ctrl+Page Down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

Ctrl+SHIFT+Page Down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

Page Up Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

Alt+Page Up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

Ctrl+Page Up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

Ctrl+SHIFT+Page Up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

Kaynakça;

https://www.microsoft.com/tr-tr/