Matlab Projeleri 3 – Armstrong Sayı Bulma Uygulaması v1.0