Lojistikte Paketlemenin Önemi

Artık biliyoruz ki lojistik sadece bir malı bir yerden başka bir yere taşımak değildir. Malın ne zaman, nereye, nasıl taşındığı lojistiği doğru lojistik yapar.

Gelen kargoyu açtığımızda yırtılmış, ezilmiş, sanki üzgün surat emoji gibi yüzümüze bakan karton kutularla hepimiz karşılaşmışızdır. Bu bizde olumsuz bir hava oluşturur ama etkilemez çünkü önemli olan içindekinin zarar görmemiş olmasıdır. Hepimiz 330 milimlik içecekleri içerken veya mısır konserve kutularını açarken elimizi çizmişizdir. Bazen de diş macunlarını açarken kapakların kullanışsızlığı dikkatimizi çekmiştir.

Aslında paketlemenin, pazarlama ve lojistikteki fonksiyonu olmak üzere iki temel fonksiyonu vardır. Pazarlama açısından paketleme konseptine bakıldığında ürünün teşvik edilmesinde ve ürünün reklamında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ürünün şekli, ağırlığı, rengi, müşteriyi etkileyen bilgiler ve ürün hakkındaki bilgileri içerir.

Lojistik açısından konuya bakıldığında ise paketleme iki hizmet sunar. Bunlardan ilki ürünün nakliyesi ve depolanması sırasında ürünün dış etkenlerden korunması ve ikincisi ise ürünün depolanması ve taşınması esnasındaki kullanılması gereken işçi ve malzeme maliyetlerini azaltmasıdır.

Lojistik açısından paket; ürünün/malzemenin korunması, organize edilmesi ve tanımlanması demektir. Her malzeme akışının başlangıcında ürünleri kalite kaybına uğratmamak için taşıma, aktarma ve depolama esnasında ürünleri korumak gerekir. Bunu sağlamanın bir yolu paketlemedir.  Ürünü korumanın yanı sıra ürüne ait diğer özellikler de dikkate alınmalıdır. Örneğin zararlı maddeler olduğunda çalışanların ve çevrenin güvenliğini de sağlamalıdır. Bu elleçleme süreci boyunca paketin stoklanmaya ve taşımaya kolaylık sağlaması gerekmektedir.

Paketlemenin temel fonksiyonları detaylı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

  • Kaplama: Ürünler bir yerden başka bir yere taşınmadan önce mutlaka paketlenmelidir. Eğer paket açılır veya bozulur ise ürün/malzeme hasarlanabilir, kaybolabilir veya çevreye zararlı maddeler yayabilir.
  • Koruma: Paketin içeriğini hasar ve kaybolmaya veya çevresel etkilere karşı korur.
  • Bölme: Büyük miktarlarda üretilen ürünlerin miktarını yönetilebilir yapılması ve kullanıcıya uygun daha küçük miktarlar olarak azaltılmasıdır.
  • Birleştirme: Birim paketler bir araya getirerek ikinci kez paketlenir ve paletlere büyük üniteler halinde yüklenir. Böylece ürünün defalarca elleçlenmesi önlenmiş olur.
  • Uygunluk: Ürünün amacına uygun olarak kullanılmasını kolaylaştırmak amacı vardır. Böylece müşterinin az bir çaba ile paketi açması sağlanır. (Yara bantlarının paketlenmesi gibi)
  • İletişim: Ürün üzerinde açık ve kolaylıkla anlaşılabilen semboller kullanılır.

Paketlemenin önemini hepimiz biliyoruz. En basitinden markete,pazara gittiğimizde ilk gördüğümüz şey dışındaki kutudur ki çoğunlukla da dışını görmediğimiz şeyin içini merak etmiyoruz.Paketleme içinde bulunan ürünü sarar, saklar, korur, farkındalığını artırır ve satılmasına destek olur. Bu nedenledir ki, her yıl ürün paketlenmesine milyarlarca dolar harcanmaktadır. Dünyadaki tüm paketleme işlemlerinin % 60’ı  da gıda ürünlerine yöneliktir.

Paketleme için sizinde yorumlarınızı bekliyoruz,  hoşçakalın 🙂