Logomuzun Anlamı


I HARFİ

I harfi hem ismimiz olan Industryolog’un baş harfi hemde İngilizce Bilgi anlamına gelen Information kelimesinin ilk harfi olarak tasarlanmıştır.

I harfinin başlangıç noktasında ince başlayıp giderecek kalınlaşması Industryolog Akademi olarak bilgimizi en zayıf noktadan her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiğimizi simgelemektedir.

I harfinin 2 ucunun da sivri olmasının anlamı : Bilgisizlikte, çok fazla bilgide keskin karakterler oluşturabilir. Her ikisi de olmayacağımızı kendimize hatırlattığımız bir belirteç.


A HARFİ

A harfinin içinde bulunan sonsuz işareti : I harfi aynı zamanda 1 rakamını simgelemektedir. Bilginin birden başlayıp sonsuza gittiğini simgeler. Sınırsız olan bilgi gücü sembolize eder.

A harfinin duruşu : A harfi bir insan gibi düşünülmüş sol ayağı yere sağlam basan ama sağ ayağı bilgi tarafında daha esnek olabilecek şekilde oval tasarlanmış ve 360 derece hareket kabiliyetini simgelemektedir. Yaptığımız işlerde çok yönlü olmamızı logomuzda bu karakterle temsil ettik.


RENKLER

Beyaz: Beyaz renk şeffaflığımızı simgelemektedir. Aynı zamanda beyaz tüm renklerin karışımıdır. Bizim ekibimiz sadece bir biri ile ekip arkadaşı değildir. Aynı zamanda kardeştir ve tüm duygular akademi içinde paylaşılır ve bir potada eritilir. Tüm duyguların bu karışımı bizi şeffaf ve beyaz bir hale getirmiştir.

Mavi : Mavi güveni, huzur ve dinginliği simgeler. Aynı zamanda bilginin sınırsızlığını ve gücünü simgelemek için Deniz ve Gök arasındaki mecazi sonsuzlukla simgeledik.

Beyaz ve Mavi Rengin Konumları : Beyaz renk A harfinin ortasında biter ve mavi renk başlar. Bunun anlamı biz bilgiden aldığımız güçle renk değiştiririz ve ardımızdan bilgiyi devam ettiririz. Sonsuz işaretinin A harfinden taşan kısmı ise değişimin bilgiden her zaman bir fazla olduğunu simgeler.

Bilgi yeni değişimleri değişimlerde yeni bilgileri doğurur. Ama değişim bilginin hep önündedir. Yeni bilginin üretilebilmesi için.