Kök Neden Analizi Nedir? (Root Cause Analysis)

Merhaba. Bu haftaki yazımda sizlere iş dünyasında en çok karşımıza çıkan ve uygulanan analiz yöntemlerinden biri olan kök neden analizini nedir? Teknikleri nelerdir? Bu sorulara cevap arayacağız. Keyifli okumalar dilerim.

Kök neden; herhangi bir problemin arkasında yatan temel sebep olarak tanımlanabilir. Kök neden tespit edilip ortadan kaldırıldığı durumda, kök nedenin yol açtığı problemin tekrar etmesi de önlenmiş olacaktır. Problemlerin altında yatan kök nedenleri tespit etmek üzere gerçekleştirilen süreç ise “Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)” olarak isimlendirilmektedir. Kök neden analizi sonucunda, problemin ne olduğu ve nasıl oluştuğunun yanı sıra, neden oluştuğu sorusunun da cevabı ortaya konulmaktadır. Problemin neden oluştuğunun anlaşılması, ileride problemin tekrarını önlemeye yönelik öneriler sunulabilmesi için gereklidir.

Kök neden analizi çalışmaları genelde dört temel adımdan oluşmaktadır;

 1. Probleme ilişkin verilerin toplanması
 2. Problemin görünür nedenlerin ortaya konulması
 3. Kök nedeninin belirlenmesi
 4. Kök nedeninin ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerin sunulması

Kök Neden Analizi Teknikleri

Kök Neden Analizi çok farklı  yöntemlerle yapılmakta olup kuruluşlar zaman içerisinde kendi yöntemlerini de geliştirmişlerdir. Kök neden analizi tekniklerinden bir kaçı;

 1. Balık kılçığı
 2. Nominal grup tekniği
 3. 5 Neden?
 4. Sebep ve etki diyagramı

Balık Kılçığı Tekniği: Sebep- Sonuç diyagramının kullanıldığı bir yöntemdir. Karşılaşılan sorunları bütün sebepleriyle çözüme götüren bir yol izler. Bu yolda karşılaşılan kategoriler;

 • İnsan: Sürece dahil olan kişileri ,
 • Yöntemler/Metotlar: Sürecin nasıl çalıştırıldığı ve politikalar, prosedürler, kurallar, düzenlemeler, kanunlar gibi belirli gerekleri ,
 • Makineler: Ekipman, bilgisayar, alet vb. türden işin yapılmasını sağlayan cihazları,
 • Malzemeler: Hammaddeler, parçalar, kalemler, kağıtlar vb. türden son ürünü üretmekte kullanılanları,
 • Ölçümler: Kaliteyi değerlendirmek için kullanılan ve süreç tarafından yaratılan verileri,
 • Çevre: Sürecin çalıştığı yer, zaman, sıcaklık ve kültür gibi koşulları ifade ederler.

 

Kök Neden Analizi Teknikleri uygulanırken kontrol ve takip çok önemlidir. Bu nedenle bazı kuruluşlar Kök Neden Analizi Teknikleri ile birlikte kontrol listeleri kullanmaktadırlar.

5 Neden? Tekniği: Karşımıza çıkan bir sorunun veya gerçekleştirmek istediğimiz herhangi bir isteğin kaynağına inebilmek ve asıl sebebi bulabilmek için oluşturulmuş, başarıya ulaşılmış bir yöntemdir. What?, Where? , When?, Why?,Who ? gibi sorulara cevap arar.

Sonuç olarak kök neden analizi yapılarak, problemlerin altında yatan asıl nedenler tespit edilebilir ve kalıcı çözümler üretilip problemlerin tekrarı önlenebilir.

Kök neden analizini, kendi iş hayatımda da uyguluyor ve problemlerime ne kadar çok çözüm bulduğumu fark edebiliyorum. Dikkatli ve titiz bir çalışma ile hepimiz günlük yaşantımızda karşılaştığımız problemlerin sebebine inip, iyileştirmeye yönelik bir yol bulmak istiyorsak bu teknikleri uygulamamızda kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Sevgi ve esenle kalın…

http://www.kaliten.com/kok-neden-analizi-teknikleri.html

http://www.bilgiustam.com/kok-analizi-root-cause-analysis/

https://www.kiwa.com.tr/

 

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz