Endüstri mühendisi olarak işletmenin hangi departmanında görev alırsak alalım, görevimizin bir ucu insan ilişkisine dayanmaktadır. Kararlarımızı verirken bilimsel araştırmalarımızın yanında insan faktörünü ele almamak büyük yanlışlık olur.

Başarılı bir kariyere sahip olan insanların hayatlarını incelediğinizde insan ilişkileri ve iletişim üzerine sahip oldukları yetenekler onların  başarılarının temel kaynaklarındandır.

Bu iletişim başarısı da aslında kimin nasıl kişiliği olduğunu anlamak ve bu kişiliğin ihtiyacına göre davranmaktan gelir.

İnsanların kişiliklerinin iş performanslarını nasıl etkilediği yönde bir çok çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda farklı kişilik boyutları tanımlanmıştır.

Bu çalışmalardan birisi de Robert McCrae ve Paul Costa tarafından gerçekleştirilen “Kişiliğin Beş Temel Boyutu”dur.  Bu çalışmanın bulguları bir çok psikolog tarafından benimsenmiş, farklı kültürlerde uygulanmış ve boyutların evrensel olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

1.Bilinçli ve Sorumlu Tip

Bu tip yaşamlarında sorumlu, bağımlı, dikkatli, disiplinli kişiliği ifade etmektedir. Bu tip iş performansıyla en güçlü ilişkiye sahiptir. Bireylerin sorumluluk özellikleri yükseldikçe performansları da aynı oranda artar.

Bu tipin diğer ucunda ise dikkatsiz, organize olmamış, sorumsuz ve disiplinsizlik özellikleri taşıyan bireyler yer alır.

 

2.Duygusal Tutarlı ve Kararlı Tip

Bu kavram nerotizm olarak da geçmektedir. Bu tip yaşamında güvenli, sakin, endişeli olmayan özellikler göstermektedir.

Karşıt boyutta nerotik kişiler yani içe dönük, kararsız, sinirli, kıskanç kişilik özellikleri vardır.

 

3.Deneyime Açık Olma veya Açıklık

Bu tip yeni tecrübelere ve yeni fikirlere açık oluşu ve bunlardan hoşlanmayı ifade eder. Genelde hassan, esnek, yaratıcı, rafine, hayalci, meraklı özellikleri içerir.

 

4.Uyumluluk

Bu tip sakin, ılımlı, nazik, yardımsever, sempatik ve bağışlayıcı kişilik tipidir. Bu boyutu düşük insanlar ise inatçı, yardımsever olmayan, hemen parlayan ve şüpheci özellikler gösterirler.

 

5.Dışa Dönüklük

Yaşamlarında hep bir uyarılma bekleyen, başkaları ile birlikte olmaktan mutluluk duyan insanlardır. Konuşkan, sosyal, aktif, baskın, cesur, gözü pek özelliklere sahiptirler. Bunun karşıtı olan içe dönük kişiler ise sessiz, utangaç, çekingen, ihtiyatlı ve içe kapanık özellikler gösterir.

 

“Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya.” A. Francesco

 

Muhakkak ki insanları sadece 5 temel kategoriye ayırmak imkansızdır. Fakat ilk yaklaşım olarak belirleyici olması açısından bu özellikleri tespit etmeye çalışmak faydalı olabilir.

Unutulmamalıdır ki insanları anlamanın en iyi yolu önce kendimizi tanımak ve anlamaktır. Kendimizi tanımak ise kendimize dürüst olmaktan geçer.

Peki siz kendinizi hangi tip içinde görüyorsunuz?   

 

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz