Karar destek sistemleri adından da anladığımız gibi herhangi bir alanda karar verirken elimizdeki mevcut bilgilerden yararlanarak karar    verme aşamasını kolaylaştıran sistemlerdir. Genellikle yöneticilerin yönetsel problemlerin aşılması için kantitatif modelleri kullanma       çabalarıyla ortaya çıkmıştır. İlk olarak J. D. LİTTLE’ ın çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Terim olarak ise KDS ilk kez Gorry ve Scott Morton tarafından kullanmıştır.

Kds’ nin tanımını yaparken “ kantitatif model” diye bir kavramdan bahsettim. Kantitatif model , bir maddenin içindekilerden çok  miktarlarıyla ilgilenen modellerdir. Örneğin kek yapacağız ve bunun için şeker, yumurta, süt vb. malzemeye ihtiyacımız var. Kantitatif  modele göre keki oluşturan malzemelerden çok bu malzemelerin miktarları önemlidir. Şimdi tekrar tanıma dönersek ve yorumlarsak         görüyoruz ki  yöneticiler yönetsel problemleri çözmek için kantitatif modelleri kullanmışlardır. Kantitatif modellerde nicel özellikler ağır bastığına göre demek ki yöneticiler karar verirken eldeki sayısal verilere daha çok önem vererek doğru karar almaya çalışacaklardır.

kds

Kds Ybs nin yetersizliğinden dolayı doğduğu düşünülmektedir. YBS dediğimiz şey ise yönetim bilgi sistemidir. KDS aynı zamanda bilgi             teknolojisi ve yöneylem araştırmasının birleşimi olarak da değerlendirilmektedir. Yöneylem dersini alan arkadaşlar bilir. Yöneylemin             tanımlarından biri : “yöneticilerin kaliteli kararlar verebilmesi için yapılan matematiksel ve sayısal modellemelerdir”. Buradan da  görüyoruz ki KDS ile yöneylem araştırması iç içe bütünleşik sistemlerdir. KDS, yönetici konumundaki karar vericilerin karar   vermelerinde yardımcı olan sistemlerdir. Böylece doğru karar verme olasılığını arttırırlar. Bazen karar vericiler, kaliteli bir karar  verebilmek için tecrübesine güvenebilir ya da YBS den elden edilen mevcut bilgiden başka bir bilgiye gerek duymayabilir. Şimdi bu  cümleye yine kek modelinden örnek verelim. Ybs den elde ettiğim bilgi internetten aldığım kekin tarifi olsun. Keki yaparken bu bilgiyi kullanabilirim ya da geçmişteki deneyimlerime bakarak 1 su bardağı şekeri tahmin ederek tüm malzemeleri  böyle koyabilirim.

Karar Destek Sisteminin Özellikleri

kds1

 •      Geleceği planlamaya yöneliktir.
 •      Karar vericinin yerine geçmekten ziyade ona yardımcı olur.
 •      Kullanıcının kontrolü altındadır.
 •      Veri ve model tabanlarına erişimlidir.
 •      Risk analizleri yapar.
 •     Yönetim bilimi araçları içerir.
 •     Finansal fonksiyonları içerir

Karar destek sisteminde karar verecek birisine ihtiyacımız var. Bu kişilere “ karar vericiler “ denir .

Karar Vericiler

karar-vericiler

 • Karar verirken her zaman en iyi olana ulaşmaya çalışmaz. Ancak hangi seçeneğin en iyisi olduğuna karar vermek karar vericinin görevidir.
 • Karar verici mükemmele ulaşmak için fazladan zaman ve çaba harcayabilir.
 • Karar verici bir problemin çözümüne katkıda bulunacak kararı verirken mantığını, sezgisini kullanabilir.
 • Kds’ nin amacı, karar vericinin yerini almak değil çözüm alternatifleri sunabilecek etkileşimli ortamı sağlamaktır.

Karar destek sistemi, özelliklerinden de gördüğümüz gibi karar verme aşamasında doğru karar vermemizi sağlayan en önemli sistemlerdir. Bir karar verici için karar vermek ileriye dönük planlama için çok önemlidir. Çünkü verdiğimiz her doğru karar ileride bize olumlu yönde bir geri dönüş yapacaktır. Hayatımız boyunca hep doğru kararlar vermek dileğiyle.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz
Goncagül Demirci

Samsun OMÜ Endüstri Mühendisliği