Isaac Newton Kimdi?

 

            “…zamanı gelen bir tekamüle hiçbir şeyin engel olamayacağını artık biliyorum.”

Kafasına bir elma düştü ve Newton yer çekimi kanununu buldu. Hepimizin tanıdığı Isaac Newton Fizik bilimine bugünkü modern bakış açısını veren, en önemli çalışması yerçekimi kanunu olarak bilinen fizikçi ve matematikçi olup, hareket yasaları da dahil olmak üzere modern fizik ilkelerini geliştirdi ve 17. Yüzyıl Bilimsel Devriminin en büyük beyinlerinden biri olarak görüldü. 1687’de, fizik üzerine Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’nın (Doğal Felsefenin Matematik Prensipleri) en beğenilen eserini yayınladı. 1705 yılında İngiltere Kraliçesi Anne tarafından şövalye haline getirilerek Sir Isaac Newton oldu.

 

 

Newton, optik, hareket ve matematikte keşifler yaptı. Beyaz ışığın yelpazenin tüm renklerinin bir bileşimi olduğunu ve bu ışığın parçacıklardan oluştuğunu kuramsallaştırdı. Fizik hakkındaki Doğal Felsefenin Matematik Prensipleri adlı kitabı enerji haricindeki fizikteki temel kavramların neredeyse tamamı hakkında, hareket yasalarını ve yerçekiminin teorisini açıklamasına yardımcı olan bilgiler içeriyor. 

Newton tarafından keşfedilen, beyaz ışığı yelpazenin renklerine dönüştüren dağınık bir prizmanın illüstrasyonu:

 

Newton’un ilk büyük kamusal bilimsel başarısı 1668 yılında yansıtan bir teleskop tasarlamak ve oluşturmaktı.

Profesör olan Newton, yıllık ders vermek zorundaydı ve başlangıç ​​konusu olarak optiği seçti. Optik eğitiminde ışık ve renk teorisini kanıtlamada teleskopunu kullandı. Yansıyan teleskopunun 1671’de gösterisini istedi ve kuruluşun ilgisi Newton’u 1672’de ışık, optik ve renk hakkındaki notlarını yayınlamaya teşvik etti. Bu notlar daha sonra Newton’un opticks’in  bir parçası olarak yayınlandı.

   

 

Newton’un eğitim verdiği okul 1665-1667 yılları arasında Büyük Veba nedeniyle kapatılmıştır. Newton, bu yıllarda özel çalışmalarına evinde devam etmeye başlamış ve etrafını daha fazla gözlemleme fırsatı bulmuştur. Efsaneye göre Newton’un yerçekimine olan ilham ve ilgisi ağaçtan düşen elma ile biliniyor. Gerçekte ise bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü ve elmanın neden düz olmayan bir açıdan düştüğünü merak etti. Bu sayede hareket ve yerçekimi teorilerini keşfetmeye başladı.

Newton bu ara boyunca Fizik kitabı Principia’nın ve çekim teorisinin yayınlanma çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca önemli kavrayışlardan bir çoğunu: küçük hesap metodu, ışık ve renk teorisinin temelleri ve gezegensel hareket yasaları da dahil olmak üzere pek çoğunu kavramış oldu.

 

 

Principia ve Newton’un Hareket Kanunları

Newton etkili çalışmalarının ardından 1687’de fizikteki en etkili kitaplardan biri olan Principia olarak bilinen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’yı (Doğal Felsefenin Matematiksel Prensipleri)  yayınladı. Kitabının yayınlaması Isaac Newton’u uluslararası öneme taşıdı.

Kitap, hareket halindeki cisimlerin nicel tanımını üç temel hareket kanunu ile açıklar:

1) Hareketsiz bir gövdeye harici bir kuvvet uygulanmadığı takdirde hareketsiz kalmaya devam edecektir.

2) Kuvvet, kütle çarpı hıza eşittir ve hız değişikliği ( hareket değişikliği) uygulanan kuvvet ile orantılıdır.

3) Her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır.

 

 

 

Newton ve Gravity Teorisi, son yılları ve geride kalanları hakkında Isaac Newton Kimdi? -2- yazımda ele alacağım.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere  esen kalın…