ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI -1

Merhabalar, müşterilerin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak başta ISO 9001 olmak üzere bir çok standart (ISO 14001, OHSAS 18001 vb) revizyona uğramaktadır. Bu yazı dizisinde bir çok kuruluşun sahip olduğu önemli bir kalite standardı olan ISO 9001 in içeriğinden ve 2015 versiyonu ile gelen yeni gereklerden bahsedeceğiz.

Standardın son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır ve yeni revizyon; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetm süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır. Yeni revizyona geçiş için resmi süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla firmalar mevcut kalite yönetim sistemlerini, 15 Eylül 2018 e kadar ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidirler.

Öncelikle ISO 9001 standardının genel yapısı ve içeriğine bakalım, sonrasında ise yeni revizyonla birlikte gelen ileri seviye yapı, risk odaklı düşünce ve diğer temel değişiklikleri açıklamaya çalışalım.

Arkadaşlar, ISO 9001 standardının temeli PUKO döngüsü (PLANLA – UYGULA – KONTROL ET – ÖNLEM AL) üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, ilgili faaliyetlerin belirli kurallar çerçevesinde planlanması, bunların uygulanmasını ve gerekli kontrollerin yapılarak ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak önlemlerin alınmasını amaçlar. Oldukça yalın bir yaklaşımdır ancak uygulanma aşamasında belirli sistemlerin son derece disiplinli bir şekilde takip edilmesini gerektirir.

ISO 9001:2015 standardının genel yapısı 4-10 arasında sıralanmış olan maddelerden oluşur ve kuruluşun bağlamından başlayarak iyileştirme maddesi ile son bulur. Standardın yeni versiyonuyla gelen temel değişiklikler ve üzerinde vurgu yapılan konular şunlardır :

  • Risk bazlı düşünce
  • Dökümantasyon şartlarında esneklik
  • Liderlik
  • Hizmet sunumu yapan kuruluşlar için daha uygulanabilir bir yapı
  • İleri seviye yapı (Annex SL)

Risk esaslı düşünceyi daha önce bir yazımızda ele almıştık. Özetlemek gerekirse standart; kuruluşun yaptığı faaliyetler ve bu faaliyetleri yapması için gerekli olan tüm kaynaklar, metotlar vb. için risk analizlerinin yapılmasını istemektedir.

**Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ISO 9001:2015 standardında zorunlu prosedür kavramı kaldırılarak dökümante edilmiş bilgi ifadesi getirilmiştir. Yeni revizyonda kuruluşlar; büyüklükleri, faaliyetleri ve süreçlerinin türü ve karmaşıklığı ile kişilerin yeterliliğine göre ne kadar ve ne şekilde dökümante bilgi oluşturacaklarına karar vereceklerdir.

Diğer öne çıkan değişiklikler ve standardın detaylı tanıtımına yazımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz, keyifli okumalar.