Hızla gelişen iş dünyasında rekabet gittikçe artmaktadır. Bu sebeple firmalar çeşitli stratejiler geliştirmektedirler.  Stratejileri belirleyen unsurların başında müşterilerin istekleri ve beklentileri gelmektedir.  Günümüzde ürünün özelliklerine, rengine, fonksiyonuna firmalardan ziyade büyük ölçüde müşteriler karar vermektedir.  Müşterin isteklerine göre ürün sunulması tam farklılaşmayı sağlamakta ve iş dünyasında firmaları bir adım ileri taşımaktadır.

Öte yandan firmalar pazarlara girebilmek ya da pazarda kalıcı olabilmek için, maliyet anlamında da rekabeti elden bırakmamalıdırlar. Maliyeti düşürürken müşteri hizmet düzeyine dikkat edilmeli, müşteri hizmet seviyesinden de ödün verilmeden maddi süreçlerini yönetmeleri gerekmektedir.

Bu gibi etkiler ürün hayat süresini her geçen gün daha da kısaltmaktadır. Ayrıca ürün çeşitliliğinin artması müşterinin karar sürecinde son ana kadar belirsizliklere ve değişikliklere sebep olabilmektedir. Artan rekabet koşulları ve hemen herkesin artık benzeri ürünleri yapabilir olması da rekabetin en öncelikli olarak hız alanında olduğunu göstermektedir.  Bu etkenler ile birlikte sürekli artan maliyet baskısı artık üretim / lojistik yöntemlerinin de değişimini zorunlu bir hale getirmiştir. Çok sayıda farklı ürünü, hem rekabetçi olarak üretip hem de müşteri servis seviyesinden ödün vermeden sevk edebilmek için artık stoğa üretim yapma yöntemi kapanmaktadır. Halen bu yöntemi tercih eden firmaların stoklarında uzun zamandır hareket görmeyen ürünler bulunmakta, stok devir hızları düşmekte, nakit akış hızları zayıflamakta ve bunun sonucu olarak rekabet avantajlarını önemli orandan yitirmektedirler.

Eski yöntemlerin olumsuz etkilerini fark eden firmalar talep odaklı üretim felsefesini benimsemekte ve süreçlerinin her aşamasında bir sonraki aşamaya geçmek için müşteriden net sinyal beklemektedirler. Postponement Stratejisi bu anlamda birçok sektörde başarı ile uygulanan ve ürünün son halini alabilmesi için gereken karar verme sürecini son aşamaya taşıyan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu strateji, tedarik zinciri kapsamında gerçekleşen herhangi bir sürecin (üretim, ulaştırma, sevkiyat) müşteri siparişi gerçekleşinceye kadar uygulanmasının bekletilmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle müşteri siparişlerinde yaşanabilecek uyuşmazlıkları engellemek ve stok seviyelerini olması gereken seviyelerde tutabilmek için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Postponement stratejisi tasarım aşamasından başlayıp, ürün sevk edilinceye kadar olan her aşamada uygulama olasılığı olan bir uygulamadır. Genel olarak yarı mamullerin ya da standart ürünlerin (vanilla box) stoklarda bekletildiği ve sipariş üzerine farklılaştırmanın (montaj, imalat) yapıldığı üretim postponement stratejisi ile birlikte lojistik süreçlerinde de (paketleme, etiketleme, dağıtım) gibi alanlarda da benzeri uygulama örneklerine rastlanmaktadır.

Postponement stratejisinin en büyük avantajlarından biri, müşterinin isteklerine göre ürün/hizmetin sunulması ve tam farklılaştırmanın sağlanmasıdır. Örneğin, bilgisayar üretici Dell firması müşteri isteklerine göre ürünleri çeşitlendirme sürecini başarı ile uygulamış ve oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü elde etmiştir. Bu yöntem ile ürünler belli bir aşamaya kadar (standart) vanilla box denilen yarı mamul stoklarında beklemektedir. Müşteriden gelen sipariş özelliklerine göre de ürünler nihai halini almakta ve sevk edilmektedir. Bu duruma ilave olarak, dell firması en çok tercih edilen ürünler içinde ayrıca bir bitmiş ürün stoğu tutarak, bu ürünlerin fiyatını da özel ürünlere göre daha az tutmaktadır. Bu sayede hem müşterisini en çok giden ürünlere doğru yönlendirerek stoklardan sevkiyat yapmakta hem de özel ürün isteyen müşteri isteklerine de postponement stratejisi ile cevap verebilmektedir.

Diğer yandan bu strateji, tedarik zinciri sürecinde özellikle bitmiş ürün stok seviyelerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Lojistik döngü sürelerinin kısalmasını ve çevik tedarik zinciri uygulamalarına imkan veren strateji bir çok yönden maddi kazanç sağlamaktadır. Mesela, Gilette firması standart ürünlerini bulk olarak başka bir merkeze sevk ederek, ambalaj sürecini müşteri talepleri doğrultusunda, fabrika dışında, dağıtım merkezinde gerçekleştirerek postponement stratejisinin gerçekleştirmiştir. Başka bir örnek olarak Whirpool firması  ise bayisi tarafından satılan ürünleri, doğrudan kendi dağıtım merkezinden nihai müşterisine göndererek lojistik anlamında postponement uygulaması yaparak hem lojistik hem de tedarik zinciri toplam stok maliyetlerinde tasarruf sağlamıştır.

Özetle, tedarik zincirinin çevikliğini ve esnekliğini arttırmak için postponement yararlı bir stratejidir. Belirsizliği azaltarak maddi kazanç sağlamaktadır. Bu strateji sayesinde envanter ve risk maliyetleri  daha kolay tahmin edilebilmektedir. Daha da önemlisi, özelleştirme sayesinde sadece müşterilerin talebini karşılamakla kalmayıp firmanın piyasa değerini de arttırmaktadır.