Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarlar daha da önemli bir konuma gelmiştir. Bilgisayarların birbirine bağlanması ise bilgisayar ağlarını ortaya çıkarmıştır. Ağdaki bilgisayarlar  yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi tüm dünyaya yayılmış binlerce bilgisayar da olabilmektedir. Peki neden ağ sistemlerini kullanırız?

Ağ kullanımın bir çok sebebi vardır. Ama  başlıca nedenleri şunlardır:

  • İşletme içine dağılmış, büyük ve karmaşık operasyonların kontrolü,
  • Pahalı bilgisayar donanımının paylaştırılarak kullanılmasına imkân sağlanması,
  • Bir çok kullanıcının merkezi veritabanı ile iletişimine imkân sağlaması,
  • Bağımlı operasyonlar arasında veri alış verişinin sağlanması,
  • Büyük bir alana yayılmış operasyonlarda idari kolaylığın sağlanması,
  • İşletme içi ve işletmeler arası haberleşme yeteneğinin artmasıdır.

İletişim Ağ Tipleri

Biliyoruz ki hepimizin kullandığı ağ tipi farklı. Zaten mantıken de düşündüğümüz de  evimizde ve iş yerimizde kullandığımız ağ ile üniversite kampüsündeki ağın farklı olması gerekir. Şimdi de nerede hangi ağ tipini kullandığımızı öğrenelim.

Yerel Alan Ağları (LAN, Local Area Network)

Yüksek hızlı, sınırlı mesafe alanları kapsayan bir veri ağıdır. Kapsadığı alan 500 metreye kadardır. Buna bir ev , departman, fabrika , okul örnek verilebilir. LAN ‘ın 3 tane topolojisi vardır.

Yıldız Ağ

Yıldız ağ en yaygın kullanılan ağ topolojidir. Bu topolojide tüm ağ trafiği hub boyunca akmaktadır. Hub; portları birbirine bağlar. Yani, sinyaller önce hub’  a gelmekte, ardından da diğer bilgisayarlara ulaştırılmaktadırlar. Ağdaki tüm bilgisayarlar bir hub’ a birbirinden bağımsız olarak bağlı olduklarından, ağdaki bir bilgisayarın arızalanması ya da bir kabloda oluşan problem ağı etkilemeyecektir. Ancak merkezi dağıtım aygıtı hub’ daki herhangi bir problem, tüm ağın etkilenmesine neden olacaktır.

Doğrusal Ağ

Tüm ağ aygıtları tek kabloyla bağlanır. Ağdaki sinyal her yöne dağılır. Sinyalin nereye yollandığı özel bir yazılımla belirlenir. Bu ağlar, en yaygın/bilinen ethernet topolojisidir. Ağdaki her bir istasyon, tüm mesajları inceler, sadece kendine ait mesajları dikkate alır. Terminallerin birisi bozulduğunda, diğerleri etkilenmez. Ancak ağdaki ana kablodaki kopma, tüm ağı devre dışı bırakır.  Daha az kablo gerektirir.

Halka ağ

Mesajlar, bilgisayardan bilgisayara kapalı döngü boyunca genellikle tek yönde (ya saat yönü ya da tersi) gönderilirler. Bu ağlara “Token ring” ağlar da denir. Bu ağda “token ring ” olarak adlandırılan bir bilgi birimi bulunmaktadır. Bu bilgi, ağ içinde tek tek tüm sistemlere uğramakta ve sürekli dönen özel denetim kodu ile iletişimi düzenlemektedir. İletime başlayan bilgisayar önce bu bilginin kendine gelmesini beklemek durumundadır.

Şehirsel Alan Ağları (MAN, Metropolitan Area Network)

Bir ağ, birçok durumda karmaşık bir fiziksel yerleşime dağılmış olabilir. MAN uygulaması, genelde bu tür geniş bir alana yayılmış olan sistemi alt ağlara ayrıştırarak entegre etme yaklaşımına dayanmaktadır. MAN da fiziksel mesafe kabaca 45-50 km dir. Örneğin çoğumuzun üniversite  kampüsünde de bulunan ağ tipidir. MAN, LAN’ ın kapsadığı alandan daha geniş, fakat WAN’ ın kapsadığından daha dar mesafeler arası iletişimi sağlamakta ve genellikle şehir içi bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bağlanmasıyla oluşturulmaktadır.

Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Network)

Adından da anlayacağımız gibi bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlar olarak tanımlanmaktadırlar. Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel alan ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulurlar. WAN’ lar üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilmektedir.

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz
Goncagül Demirci

Samsun OMÜ Endüstri Mühendisliği