Havadan Hafif Uçuş

“…zamanı gelen bir tekamüle hiçbir şeyin engel olamayacağını artık biliyorum.”

Keyifli okumalar…

İnsanın, kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri var olan uçma tutkusu 20. yy’da  insanların kendi uçuş makinesini kullanarak uçmasıyla sonuçlandı.

Yunan Mitolojisindeki anlatımıyla Daedalus ve oğlu İkarus’un efsanesidir. Diğer Hint, Çin, ve Orta Çağ efsaneleri de vardır. Bu efsaneye göre Kral Minos, baba Daedalus ve oğlunu Girit Adasına hapseder. Hapis hayatından sıkılan Daedalus’un aklına kaz tüylerinden kanatlar yapıp bunları kullanarak adadan kaçmak gelir. İşte böylece bilinen en eski efsanevi insanlı uçuşu gerçekleştirmiş olurlar. Kısacası, ilkel havacılık diye adlandırabileceğimiz bu dönemde insanlar, kuşları taklit etmekten öteye gidemediler, ancak daha sonra balon, zeplin, planör ve en sonunda da uçak gibi değişik tipteki hava taşıtlarını da bulmaktan geri kalmadılar.

Wright Kardeşler tarafından ilk defa uçakla gerçekleştirilen insanlı uçuş Wright Kardeşlerin 17 Aralık 1903’te Kuzey Karolina’da Orville’in kontrolünde havalanan ilk uçağı aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak yapılmış.

Bu uçak iki pervanelidir. Pilotla birlikte ağırlığı 335 kg’dır. Orville birinci denemede 12 saniye uçmuş ve sadece 37 metre mesafe kat etmiştir. O günkü son denemesinde ise, bu süre 59 saniyeye çıkmıştır ve 260 metrelik bir mesafeye uçmuştur.

Aslında hava araçları devasa motorları sayesinde değil en temel prensip “Bernoulli İlkesi” ve ‘‘Kanatlarının yapısı sayesinde’’ havada kalabiliyorlar.

Bernoulli prensibi, akışkanlar dinamiğinin bir parçası olarak, yatay düzlemde, akışkanın hızı arttıkça neden basıncın azaldığını açıklar.

Peki Bernoulli prensibi ile uçakların kalkması arasındaki ilişki nedir?

Uçak kanatları, aerodinamik tasarımı gereği, altı düz, üstü eğimli bir şekilde tasarlanır. Aslında uçağın kalkmasını sağlayan da bu küçük aerodinamik farklılıktır. Bu kanat yapısı, Bernoulli prensibinin uçağa uygulanmasını sağlamaktadır.

Yukarıda prensibi açıkladığımızda da bahsettiğimiz gibi, herhangi bir akışkanın yatayda hızı artarsa bulunduğu bölgedeki basıncı düşürür. Herhangi bir uçak kalkış için hızlanırken, kanadının üstü eğimli olduğu için, kanadın üstünden geçen hava, altından geçen havadan daha hızlı olur.

Dolayısıyla, kanadın üstünden geçen hava hızlı olduğu için kanadın üstünde basınç düşer; kanadın altında ise daha kuvvetli bir basınç alanı oluşur. Uçak kalkış için limit hıza ulaştığında kanadın altındaki basınç, uçağı kaldıracak kadar güçlü olur ve uçak kalkar.

Uçma tutkusu ve çevrenin etkisiyle gelişen hava araçlarının gün geçtikçe daha ileri düzeye taşınacağına düşünmekteyim..

Kaynak:

http://www.wikizero.org