Hat Dengeleme ve Teknikleri Nelerdir?

Merhabalar;

Bu yazımda sizlere hat dengeleme nedir? Hat dengeleme teknikleri hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Keyifli okumalar…

Akış hatlarının tasarımındaki ana amaçlardan biri her iş istasyonuna eşit miktarda iş dağıtımı yapabilmektir. Bu durum hat dengeleme olarak adlandırılır.

İlk olarak 1913’te yapılan hareket ve zaman etütleri sonucunda, yaklaşık 50 metrelik üretim hattı 140 işçi arasında paylaştırılmış ve montajı yapılacak şasi, tekerlekler üstünde belirli aralıklarla bir halat çekimi yardımı ile başlanmıştır. Ve böylece;

 • Şasinin montajı için gerekli 12 saat 28 dakika, 5 saat 50 dakikaya indirilebilmiştir.
 • 1914 yılında mekanik hat kullanılarak bu süre 1 saat 30 dakikaya düşürülmüştür.
 • Montaj Hattı Dengelemenin Amaçları
 • Düzenli bir makine akışı sağlamak.
 • İnsan gücü kullanımdan elde edilecek verimi en üst seviyeye çıkarmak.
 • Makine kapasitesinden azami faydalanmak.
 • İşlem sürelerini azaltmak.
 • Boş süreleri, bekleme zamanlarını en aza indirmek.
 • Malzeme kullanım miktarını en küçüklemek.
 • İş istasyonu sayısını azaltmak.
 • Var olan tüm kısıtları, sınırları zorlamadan en verimli şekilde kullanmak.
 • Hat dengeleme maliyetini asgari düzeyde tutmak.

Hat dengelemedeki hedefler

 • Düzenli bir malzeme akışını sağlamak,
 • İnsan gücü ve kapasitelerinin en yüksek oranda kullanılmasını sağlamak,
 • İşlemleri en kısa sürede tanımlamak,
 • Hat üzerindeki iş istasyonu sayısı enazlamak,
 • Boş süreleri enazlamak,
 • Boş süreleri iş istasyonu arasında düzgün bir şekilde dağıtmak,
 • Üretim maliyetlerinin azaltmaktır.

Hat Dengeleme İle ilgili Kavramlar

 • İş İstasyonu: Montaj hattı üzerinde verilen bir işin, işçi ya da makine üzerinde yapıldığı yardir.
 • İş Öğesi: Üretim süreci içinde toplam iş içeriğinin mantıksal bölünmüş halidir.
 • İş İstasyonu Süresi: İş istasyonundaki parçaların tamamlanma sürelerinin standartlaştırılmış halidir.
 • Çevrim Süresi: Montaj hattında ürünün bir iş istasyonda kalabileceği en büyük süre.

 

Kuramsal olarak çevrim süresi;

C= Çevrim Süresi

T= Eldeki Toplam Süre

N= Yapılması İstenen Ürün Sayısı olsun

 

C=T/N’dir

 

 • Gerekli En Az İş İstasyonu Sayısı:Montaj hattındaki işlemleri, her istasyona çevrim süresini tümüyle veya en az birisi hariç kalanların tümüyle dolduracak biçimde atanıldığı düşünülürse gerekli iş istasyonu sayısı şöyle bulunur;

 

nenk=εTi/C olur.

 

Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ggucenmez@industryolog.com  hesabımdan ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için de faydalı bir yazı olabilmiştir. Sevgiyle kalın…