Flutter 0’dan Mobil Uygulama Geliştirme 31 – Expanded Widget ve Flex Özelliği


Merhabalar.

Yeni bir widget ile devam ediyoruz.

Biz bir önceki derslerimizde column ve row yapılarını görmüştük. Bu yapılar içine eleman alabilirdi.

Ama bir column’un alabileceğinden daha fazla nesne içine yerleştirmeye çalışırsak bir taşma hatası alırdık.

Gelin isterseniz ilk bu taşma olmadan bir Column yazalım.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    accentColor: Colors.blueAccent,
   ),
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Brainy Tech"),
     elevation: 12,
     centerTitle: false,
     actions: [
      Container(
       margin: EdgeInsets.only(right: 5),
       child: IconButton(
        onPressed: () {},
        icon: Icon(Icons.add, size: 25, color: Colors.white),
       ),
      ),
      Container(
       margin: EdgeInsets.only(right: 5),
       child: IconButton(
        onPressed: () {},
        icon: Icon(Icons.airplanemode_active,
          size: 25, color: Colors.white),
       ),
      ),
      Container(
       margin: EdgeInsets.only(right: 5),
       child: IconButton(
        onPressed: () {},
        icon:
          Icon(Icons.five_g_outlined, size: 25, color: Colors.white),
       ),
      ),
     ],
     leading: Icon(
      Icons.menu,
      size: 25,
      color: Colors.amber,
     ),
     shadowColor: Colors.blue,
     shape: RoundedRectangleBorder(
      borderRadius: BorderRadius.vertical(
       bottom: Radius.circular(30),
      ),
     ),
    ),
    body: Padding(
     padding: EdgeInsets.only(top: 3),
     child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: [
       Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
          borderRadius: BorderRadius.circular(50),
          color: Colors.blueAccent),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
       Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.circular(50),
         color: Colors.blueAccent,
        ),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           //margin: EdgeInsets.only(right: 10),

           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
       Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.circular(50),
         color: Colors.blueAccent,
        ),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           //margin: EdgeInsets.only(right: 10),

           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
       Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.circular(50),
         color: Colors.blueAccent,
        ),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           //margin: EdgeInsets.only(right: 10),

           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
       Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.circular(50),
         color: Colors.blueAccent,
        ),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           //margin: EdgeInsets.only(right: 10),

           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
      ],
     ),
    ),
    bottomNavigationBar: BottomAppBar(
     elevation: 20,
     child: Container(
      alignment: Alignment.bottomCenter,
      height: 60,
      decoration: BoxDecoration(
       borderRadius: BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(40)),
       color: Colors.blueAccent,
      ),
      child: Row(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
       children: [
        IconButton(
          icon: Icon(
           Icons.home,
           color: Colors.white,
          ),
          onPressed: null),
        IconButton(
          icon: Icon(
           Icons.last_page,
           color: Colors.white,
          ),
          onPressed: null),
        IconButton(
          icon: Icon(
           Icons.list,
           color: Colors.white,
          ),
          onPressed: null),
        IconButton(
          icon: Icon(
           Icons.contact_phone,
           color: Colors.white,
          ),
          onPressed: null),
       ],
      ),
     ),
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
     onPressed: () {
      debugPrint("Ekle Uygulandı");
     },
     elevation: 12,
     child: Icon(
      Icons.add,
      size: 30,
     ),
     backgroundColor: Colors.black,
     tooltip: "Add",
     mini: false,
     foregroundColor: Colors.amber,
    ),
   ),
  ),
 );
}

Şimdi bir Container daha ekleyip taşmayı görelim.

Container(
        margin: EdgeInsets.all(8),
        padding: EdgeInsets.all(5),
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.circular(50),
         color: Colors.blueAccent,
        ),
        child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
         children: [
          Container(
           alignment: Alignment.centerLeft,
           //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
           child: Icon(
            Icons.account_circle_rounded,
            size: 50,
            color: Colors.white,
           ),
          ),
          Container(
           margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
           alignment: Alignment.centerLeft,
           child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
             Text(
              "Murat Bilginer",
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white),
              textAlign: TextAlign.left,
             ),
             SizedBox(
              height: 10,
             ),
             Text(
              "0 000 658 72 50",
              style: TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.normal,
                color: Colors.amber),
              textAlign: TextAlign.right,
             )
            ],
           ),
          ),
          Container(
           alignment: Alignment.centerRight,
           //margin: EdgeInsets.only(right: 10),

           child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.max,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.add,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.edit,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
             Container(
              margin: EdgeInsets.all(5),
              child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                size: 30, color: Colors.greenAccent),
             ),
            ],
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),

Taşma gerçekleşti. İşte bu türden taşmaları önlemek için biz Expanded widgetını kullanırız.

Column içindeki Ana Containerları Expandend widgetı ile sarıp child özelliğine Container’ı verelim.

Expanded(
         child: Container(
          margin: EdgeInsets.all(8),
          padding: EdgeInsets.all(5),
          height: 100,
          decoration: BoxDecoration(
            borderRadius: BorderRadius.circular(50),
            color: Colors.blueAccent),
          child: Row(
           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
           children: [
            Container(
             alignment: Alignment.centerLeft,
             //margin: EdgeInsets.only(left: 20),
             child: Icon(
              Icons.account_circle_rounded,
              size: 50,
              color: Colors.white,
             ),
            ),
            Container(
             margin: EdgeInsets.only(left: 0, right: 20),
             alignment: Alignment.centerLeft,
             child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
               Text(
                "Murat Bilginer",
                style: TextStyle(
                  fontSize: 20,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                  color: Colors.white),
                textAlign: TextAlign.left,
               ),
               SizedBox(
                height: 10,
               ),
               Text(
                "0 000 658 72 50",
                style: TextStyle(
                  fontSize: 15,
                  fontWeight: FontWeight.normal,
                  color: Colors.amber),
                textAlign: TextAlign.right,
               )
              ],
             ),
            ),
            Container(
             alignment: Alignment.centerRight,
             child: Row(
              mainAxisSize: MainAxisSize.max,
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
               Container(
                margin: EdgeInsets.all(5),
                child: Icon(Icons.add,
                  size: 30, color: Colors.greenAccent),
               ),
               Container(
                margin: EdgeInsets.all(5),
                child: Icon(Icons.edit,
                  size: 30, color: Colors.greenAccent),
               ),
               Container(
                margin: EdgeInsets.all(5),
                child: Icon(Icons.airplanemode_active,
                  size: 30, color: Colors.greenAccent),
               ),
              ],
             ),
            ),
           ],
          ),
         ),
       ),

İşte şimdi Expanded sayesinde widgetları taşma olmadan ayarladı.

Containerlarımızın boyunu küçülttüğünü görüyoruz. Nesne sayısını artırırsanız üst üstede bindirse nesneleri taşma olmadan bu alana sığdırmaya çalışacaktır.

Expanded’ın flex özelliği nesnelere ayrılacak alanları belirlemenize yardımcı olur.

Örneğin bütün Expanded widgetlarının flex değerine sırayla 3 6 12 gibi değer vermiş olalım.

Burada toplam alanı totaldw 21 parçaya bölmüş, bunun 3 parçasını 1. ye 6 parçasını 2.’ye 12 parçasına da 3.’yü yerleştirecektir.

Şimdi bunu yapalım.

Bu çok mantıklı bir ayırma olmadı ama böyle yapılabildiğini öğrenmiş olduk.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Exit mobile version