Fizibilite Nedir? Ne İçin Önemlidir?

Fizibilite; yatırım kararlarının alınması için ön durum değerlendirmesidir. Fizibilite etüdü çalışması olarak da geçmektedir.

Peki Neden Fizibilite Yaparız?

Yeni bir yatırım kararı için yapılabildiği gibi mevcut tesisin genişletilmesi, yenilenmesi vs. ile fizibilite raporu hazırlanır. Yatırım için ihtiyaç duyulacak kredi ve teşvikleri sağlayacak kamu ve finansman kuruluşları bu işin yapılabilirliğini görebilmek için fizibilite raporu talep ederler. Bu çalışma ile birlikte:

Ekonomik Araştırma, Teknik Araştırma, Finansal Araştırma, Yasal Araştırma, Örgütsel Araştırma gibi araştırmalar yapılır. Şimdi bu araştırmaları irdeleyelim.

Ekonomik Araştırma: Kurulacak tesisin ekonomik açıdan ne kadar karlı, verimli olduğunun araştırılmasıdır. Oluşan ürünün pazarda ne kadar talep göreceği arz talep ilişkisinin tahminleri yürütülür.

Teknik Araştırma: Fizibilite çalışması ile ürünün üretim süreci aşamalarının tanımlanması ürünün meydana gelmesi için kullanılacak teknolojik makinelerinin tespitinin yapılması, fabrika tasarımı ve iç yerleşimi gibi konularda yapılan araştırmadır.

Finansal Araştırma: Tesis için yapılacak yatırımın maliyetleri, döner sermayenin gereksinimlerinin belirlenmesi, gelir ve giderin tahmini olarak belirlenmesidir.

Yasal Araştırma: Yapılacak tesisin vergilendirilmesi işletme için ortaya çıkacak yasal sorumluklar gibi konuların araştırılmasıdır. Yasal araştırma aşaması fizibilite raporu çalışmasında oldukça önemlidir.

Örgütsel Araştırma: Yapılacak tesisi için analiz çalışması, iş dağılımı yetkiler ve sorumlukların dağıtımı, organizasyon şeması, iş akış şemalarının hazırlanması gibi çalışmalardır.

Bu çalışmaların yanı sıra iç getiri oranının (yatırımın sağlamış olduğu getiri oranı)  ve duyarlılık analizinin (kötümser senaryo) yapılması ile fizibilite çalışmasının IRR (Internal Rate of Return) raporlamış oluyoruz.

Meydana gelen fizibilite etüdü ardından sonuç olumlu bulunursa, yatırım için bir ön proje hazırlanır ve kesin projeye getirilecek uygulamaya geçilir.