Merhabalar.

Bu yazımda okuduğum bir liderlik kitabında karşılaştığım “gri düşünce” kavramı hakkındaki araştırmaları mı ve düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım.

Peter Hawkins Nasrettin Hoca’nın Liderlik Rehberi adlı kitabında Steven Sample’nin liderlere

“Bir sorunda yalnızca karşı kutupları değil, ihtimallerin ince ayrımlarını da görebilme yeteneğini geliştirmelerini öneriyor. Başkaları “o mu- bu mu” düşünüş şeklini “ikisi de olur” yaklaşımı ile değiştirmeyi savunuyor.” Bu düşünce şeklini kendi tabiriyle “gri düşünme” olarak adlandırmıştır.

Burada liderlere önerilen çok yönlü düşünme tekniğinin bir diğer adıdır aslında gri düşünme. Durumları veya olayları tek bir çerçeveden bakmamalı her türlü açıdan değerlendirebilmeli insan. Bu temel gerçeği teoride kavramak kolay olabilir fakat pratikte uygulamak zordur. Hayatın genelinin gri olduğu, tüm gerçekliğin bir süreklilikte olduğunu anlamak için zorlayıcı tedbirler gerekebilir. Niceliksel ve ölçek temelli düşünme bu nedenle önemlidir.

Image of young pretty woman changing reality

Burada anlatmaya çalıştığım gri tonlarında düşünmek aslında ne siyah ne beyaz ikisinden de izler taşır ikisini de görmemiz mümkün olabilecek durumları kapsamaya yönelik bir yöntemdir. Siyah beyaz düşünme olarak kast edilen net yargılar ile ifade edilen düşünceleri belirtmek için kullanılır. İnsanlar için iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış gibi kalıplara sokmak çok kolay olabilir. Nüans düşünmek çok zor bir yoldur çünkü kötü olarak gördüğümüz bazı şeyleri iyi kabul etmemiz gerekebilir. Ayrıca çok az siyah-beyaz olarak adlandırdığımız cevap mevcuttur. Daha basit düşünmek gerekirse hayatımız ikili sistem cevaplarına göre daha kapsamlıdır bunu ikinci dereceden bir fonksiyona benzetirsek sonucu olmayan çözüm olmamalı. Peki gerçekte öyle mi?

adsiz

Gerçeklerin gri alanlarda olduğu savunulur. Aslında bunu yeni edinilen fikirlere ön yargıdan uzak temkinli bir şekilde yaklaşma açısından bakarsak kendi savunduğu değerlerin kusurlu yanlarını ortaya çıkarsa bile, yeni kanıt ve argümanları incelemeye hazır olmak; karmaşık konuların “doğru – yanlış” ya da “siyah – beyaz” şeklinde basitleştirilebileceğini düşünmeye son vermek ve “doğruluğun dereceleri” ya da “grinin tonları” da olabileceği kabulüyle düşünmeye başlamak demektir. Bazen ‘Bilmiyorum’ demek bir konuda verilebilecek en akıllıca cevaptır. Sokrat’ın dediği gibi: Kibir kritik düşünen bir kişinin şiarı olamaz.

Bu konu ile alakalı çok fazla Türkçe kaynak mevcut değil fakat İngilizce ulaşabildiğim kaynakların genelinde gri düşünce hayatımızda yer bulmaya başlıyor. Şu sıralar özellikle liderlere yönelik yapılan konuşmalar içerisinde yer almaktadır. Gri düşünme bir süreklilik üzerine bir şeyler koymak, önem derecesini değerlendirmek ve etkilerini nicelleştirmek, hem iyiliği hem de kötülüğü anlamak için bir yoldur olarak ta tanımlanmaktadır. Gerçek her zaman arada bir yerde yatar belirsiz olma rahatsızlığı, yanlış olmanın keskinliğinden daha iyi olabilir düşüncesi savunulmaktadır.

Closeup thinking woman with question signs and light idea bulb above head looking up on gray wall background

Kaynakça;

Thinking Gray & Free: A Contrarian’s View of Leadership

https://www.farnamstreetblog.com/2016/06/value-grey-thinking/

The Power of Thinking Gray