GAMS’te çözümü verilen doğrusal modelin Excel’de grafik yöntem ile çözümünü bu yazımda anlatacağım.

Aşama 1

Kısıtlarda verilen katsayı matrisi ve sağ taraf sabitlerini Excele giriyoruz. Daha sonra grafiği çizmek amacıyla kısıtların eksenleri kestiği noktaları belirleriz.

Diğer kısıtların grafiğini de çizmek amacıyla grafiğe çift tıklıyoruz. Veri Seç sekmesine tıklıyoruz.

Veri Seç’de ekle diyoruz ve yeni grafikleri de oluşturmak amacıyla serileri oluşturuyoruz.

Seri 2 için seri adı yerine kısıt2 yazan hücreyi seçiyoruz. X değerleri yerine x1 değerlerini, Y değerleri yerine x2 değerlerini seçiyoruz.

Grafik çizilmiş oluyor.

Aynı işlemlerle tüm kısıtları seri olarak ekliyoruz.

Kısıtların yönüne dikkat ederek uygun çözüm alanını ve uç noktaları belirleriz.

Aşama 2

E noktası kısıt 1 ve kısıt 2’nin kesişmesiyle oluşmuştur. Bu sebeple kısıt 1 ve kısıt 2 için katsayı matrisinin tersi ile sağ taraf sabiti vektörünü çarparız. Aşağıdaki formülü girdikten sonra Ctrl+Shift+Enter’a basıyoruz. E noktasının değerlerini elde ediyoruz.

E noktası belirlendikten sonra katkı vektörüyle çarpılarak Z değeri elde edilir.

Tüm uç noktaların Z katkı vektörünü hesapladığımızda amacımız doğrultusunda en iyi değer 21’dir. Optimum nokta E’dir.