Merhaba, makro excel eğitimlerimize Is fonksiyonları ile devam ediyoruz. Bu yazımda sizlere IsEmpty, IsNumeric, IsErrror, IsNull ve IsDate  komutlarının işlevlerini anlatmaya çalışacağım.  Ayrıca fonksiyonlarla ilgili bir diğer yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

IsEmpty

Seçili olan veya belirttiğimiz hücre değerinin boş olup olmadığını araştırır. Örneğin A5 hücresinin dolu mu boş mu olduğuna bakacağız.

Sub IsEmptykomutu()

If IsEmpty(Range(“A5”).Value) = True Then

MsgBox “A5 hücresi boştur”

End If

End Sub

Makroyu çalıştırdığımızda A5 hücresi boş ise ekranda A5 hücresi boş mesajı görünecektir. Not IsEmpty kullandığımızda ise tersi gerçekleşir.

IsNumeric

Seçili olan veya belirttiğimiz hücre değerinin sayı olup olmadığını değerlendirir. Sayı varsa TRUE yok ise FALSE değerini döndürür. Yukarıda yazdığımız kodu bu komuta uyarlayabiliriz.

Sub IsNumerickomutu()

If IsNumeric(Range(“A5”).Value) = True And Not IsEmpty(Range(“A5”).Value) Then

MsgBox “A5 hücresindeki sayı” & Range(“A5”).Value

Else

MsgBox “A5 hücresi sayı değil”

End If

End Sub

Burada makromuz hücrede sayı var ise alttaki komutu gerçekleştirecek. Boş ise alttaki kodu çalıştırmadan else komutuna geçecek. Hücre boş ise veya 123abc, abc, a12 gibi değerler içeriyorsa  “A5 hücresi sayı değil” mesajını göreceksiniz. Sadece sayı varsa “A5 hücresindeki sayı ve A5 hücre değerini göreceksiniz.

IsError

Seçili hücrenin  #YOK, #SAYI/O!, #DEĞER!, #BAŞV! ve boş gibi hatalar içerip içermediğini denetler, eğer içeriyorsa “TRUE”, içermiyorsa “FALSE” değerini döndürür.

Sub Iserrorkomutu()

Dim cell As Range

For Each cell In Range(“A1:A5”)

If IsError(cell) Then

MsgBox “hata”

End If

Next cell

End Sub

IsNull

Seçili olan veya belirttiğimiz hücre değerinin NULL ise TRUE değil ise FALSE değerini döndürür. Aşağıdaki kodları yazdığımızda A5 hücresinde null değeri varsa B5 hücresine null yazacak yoksa da null değil yazacaktır.

Sub isnullkomutu()

Dim a As Boolean

a = IsNull((Range(“A5”).Value) = Null)

 If a Then

        Range(“b5”).Value = “Null”

        Else

        Range(“b5”).Value = “Null değil.”

    End If

End Sub

IsDate

 Hücre veya değişken tarih, saat bilgisi içeriyorsa True olur. Aşağıdaki komutlarda A5 hücresinde tarih varsa ekranda tarih yazacak, tarih yoksa da tarih değil  görüntüsü çıkacak.

Sub isdatekomutu()

If IsDate(Range(“a5”).Value) Then

    MsgBox “Tarih”

    Else

    MsgBox “Tarih değil.”

    End If

End Sub

İs fonksiyonlarını genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Aşağıdaki resimlerde kodların ekran görüntüsü alınmıştır. Sizde aynı kodları kullanarak üzerinde çalışabilir daha geliştirebilirsiniz.